materiály zdarma ke stažení

Tady si můžete stáhnout mini e-book Měsíce, kde jsou všechny obrázky z facebooku.

A tady si můžete stáhnout a vytisknout několik cvičení na MĚSÍCE (správné koncovky) 🙂


NOVÁ SLOVA - Glossary

zdarma - (for) free
ke stažení - to download

stahovat / :stáhnout něco 4A - to download st.
(:vy)tisknout něco 4A - to print (out) st
několik - a few
cvičení - exercise


kurzy češtiny

už brzy 🙂 (od 2017)