Procházky s Češtinou extra

SLOVESA POHYBU

Slovesa pohybu jsou hodně důležitá a používají se hodně často. Víte, jaký je rozdíl mezi slovesy jít a jet, jít a chodit, vést a vézt?

Jestli máte Češtinu extra a už jste dělali lekce 26 - 29, tak to určitě víte 🙂
Ale umíte ta slovesa používat automaticky? Rozumíte automaticky, jestli to sloveso znamená "pěšky" nebo "autem, vlakem, tramvají..."? Nebo o tom musíte chvíli přemýšlet? 

Jestli musíte vždycky přemýšlet, které sloveso máte použít, a nelíbí se vám to, chcete to umět automaticky, bez přemýšlení, můžete to změnit na naší Procházce s Češtinou extra.

 

Co se budeme učit?

  • správnou výslovnost, abyste vy rozuměli a aby lidi dobře rozuměli vám
  • správné tvary (procvičíme všechny osoby a časy, taky imperativ a kondicionál)
  • správné předložky, které se používají se slovesy pohybu
  • hodně užitečných slov a frází, která se často používají se slovesy pohybu
  • různé otázky a odpovědi (se slovesy pohybu), které lidi často používají

 

Tohle všechno se budeme učit venku, na čerstvém vzduchu v parku, kde je hodně zeleně (stromy, tráva, květiny). Budeme se přitom pohybovat - budeme chodit, pak si sedneme na lavičku nebo na trávu, pak zase někam půjdeme... 

Všechno, co se budeme učit, si "zapíšete" přímo do hlavy / do paměti, takže to budete moct v budoucnu vždycky použít. Nebudete to muset hledat někde v sešitě - budete hned moct říct, co budete chtít 🙂

Samozřejmě ode mě dostanete materiály, kde bude všechno, o čem jsme na procházce mluvili. Na konci procházky budete mít příležitost si zapsat to, co potřebujete.   

Příští procházka bude:

neděle 26. srpna 2018

Tohle bude první (testovací) procházka, proto bude zdarma - tedy jenom za zpětnou vazbu 🙂
Od září 2018 budou procházky placené (jedna procházka = 500 Kč za osobu)

Víc informací o procházce (v kolik hodin a kde se sejdeme, jak se přihlásit) bude brzy tady a na FB stránce Čeština extra.
Jestli chcete, můžete mi napsat e-mail, že chcete přijít na procházku, a já vám tyhle informace pošlu, abyste to nemuseli hlídat  🙂

Sraz: v neděli 26. srpna v 15 hodin u Výstaviště (tram 12, 17, 6) - před kavárničkou Stromovous, u vstupu do parku. Těším se na vás! Jana

Slova z textu přeložená do angličtiny

sloveso pohybu - verb of movement
důležitý,-á,-é - important
často - often
používat / :použít - to use
rozdíl (mezi) - difference (between)
jestli - if
- already
lekce - lesson / unit
určitě - certainly
umět - to be able
znamenat - to mean
chvíle - a while
přemýšlet o něčem 6L - to think about
vždycky - always
líbit se někomu 3D - to like
bez - without
měnit / :změnit něco 4A - to change

správný,-á,-é - correct
výslovnost - pronunciation
rozumět - to understand
tvar - form
procvičit - to practise
osoba - person
čas - tense
předložka - preposition
užitečný,-á,-é - useful
slovo - word
často - often
různý,-á,-é - different / various
otázka - question
odpověď - answer
používat / :použít - to use

tohle všechno - all this
venku - outside
čerstvý,-á,-é - fresh
vzduch - air
strom - tree
tráva - grass
květina - flower
pohybovat - to move
lavička - bench
zapisovat si / :zapsat si - to note / take down
přímo - directly
hlava - head
paměť - memory
hledat - to look for
sešit - notebook
hned - immediately
říkat / :říct - to say
chtít - to want
samozřejmě - of course
konec - end
příležitost - opportunity 

první - first
zdarma - (for) free
jenom - only
zpětná vazba - feedback
placený,-á,-é - paid 
:sejít se (sejde se, sešel se) - to meet
:přihlásit se - to apply
brzy - soon
posílat / :poslat (pošle) - to send
hlídat něco 4A - to watch (out for) / keep looking

sraz - meeting (point)'
před - in front of
kavárnička - (little) café
vstup - entrance
těšit se na  - to look forward to
vás - you