BAREVNÉ ČTENÍ – Svatý Václav

Dnes pro vás mám další článek ze starého Českého blogu pro cizince a na jeho konci najdete PDF, kde jsou tři verze toho článku.

V první verzi jsou barevně označené tvary 1N (podmět) a tučně jsou označená slovesa (přísudek). Uvidíte, že se shodujou – že mají stejné číslo a stejný rod. Je velmi důležité poznat ve větě podmět a přísudek, jinak nebudete rozumět.

Ve druhé verzi jsou barevně označeny tvary 1N (podmět) a 4A (předmět, ale i například místo, směr, čas). Je důležité vědět, které slovo ve větě je podmět a které je předmět, jinak nebudete dobře rozumět.

Ve třetí verzi jsou barevně označené další pády – tvary 2G, 3D a 6L. Uvidíte, že zájmena a přídavná jména se shodujou s podstatným jménem (mají stejný rod, stejné číslo a stejný pád). Víc o shodě v lekci 4 Shoda.

slova z textu
další,-í,-í – another
článek – article
konec – end
nacházet / :najít (najde, našel) – to find
barevně – in colour
označený,-á,-é – marked
tvar – form
podmět – subject (of sentence)
přísudek – predicate
sloveso – verb
vidět / :uvidět – to see
shodovat se – to agree, be the same
stejný,-á,-é – same
rod – gender
důležitý,-á,-é – important
poznávat / :poznat něco 4A – to recognise
jinak – otherwise
předmět – object
slovo – word
pád – case
zájmeno – pronoun
přídavné jméno – adjective

Svatý Václav

Dnes jsme měli volno, nemuseli jsme jít do práce a mohli jsme zůstat doma, protože byl státní svátek – český patron svatý Václav měl svátek. Víte, kdo byl svatý Václav?

Určitě znáte Václavské náměstí v Praze a víte, že je na něm socha svatého Václava.

Svatý Václav žil v 10. století, narodil se asi v roce 907, ale nevíme to přesně. Svatý Václav byl český kníže z rodu Přemyslovců.
Jeho dědeček Bořivoj a babička (svatá) Ludmila byli první křesťané v Čechách. Svatá Ludmila chtěla, aby byl Václav taky dobrý křesťan. Václav měl učitele, který ho učil číst a psát česky i latinsky. Václav taky studoval Bibli. V desátém století ale nebylo moc lidí, kteří uměli číst a psát.

Matka Václava, Drahomíra, nebyla křesťanka a bála se, že Václav bude moc hodný a slabý vládce, proto nechala Ludmilu zabít. (Proto je dnes Ludmila svatá.)

Václav byl hodný kníže a dobrý křesťan – věřil v Boha, pomáhal lidem, sám pracoval (například na vinici), staral se o chudé a nechtěl válčit. To se nelíbilo jeho mladšímu bratrovi Boleslavovi, který nechal Václava zabít.

Boleslav ho pozval na návštěvu. Místo, kde žil, se dnes jmenuje Stará Boleslav. Václav přijel a, když šel ráno do kostela, někdo ho zabil. Bylo to 28. září, ale nevíme přesně ve kterém roce. Mohlo to být v roce 929, nebo v roce 935.

Někdo ale říká, že Boleslav nechtěl Václava zabít, že to udělali jeho muži a Boleslav o tom nevěděl.

Extra
Každý rok se ve Staré Boleslavi koná Svatováclavská pouť. Více můžete číst tady.
mít volno – to have a day off
státní svátek – bankholiday
svatý,-á,-é (mladý) – saint
bývalý,-á,-é (mladý) – former / ex

současný,-á,-é (mladý) – current

určitě – definitely / surely
socha (žena) – statue
století (nádraží)- century
přesně – exactly

kníže (ten) – prince

křesťan (pán)- Christian
bát se, bojí se že / něčeho 2G – to worry / to be afraid of
vládce (ten – soudce) – ruler
hodný,-á,-é (mladý) – good
slabý,-á,-é (mladý) – weak
proto – that is why

nechávat / :nechat někoho 4A zabít – to get sb. kill
zabíjet / :zabít někoho 4A – to kill sb
věřit v Boha – believe in God
například – for example

vinice (růže) – vinyard

(:po)starat se o někoho 6L – to look after sb
chudý,-á,-é (mladý) – poor
válčit – to make war
zvát / :pozvat, (zve, pozve) někoho 4A někam – to invite sb somewhere
návštěva (žena) – visit
místo (město) – place
kostel (les)- church
Tři verze tohoto článku si můžete přečíst tady –  BAREVNÉ ČTENÍ Svatý Václav.

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře