Česká abeceda

V minulém článku jste se naučili frázi Jak se píše…? / Jak se to píše? Dnes se můžete naučit českou abecedu, abyste uměli nadiktovat například svoje jméno nebo adresu. A taky abyste uměli napsat něco, co vám někdo diktuje, například jméno, adresu nebo nějaké nové slovo.

Na každém obrázku je písmeno, jak se píše, a vedle něj je napsané, jak se čte / vyslovuje.
A úplně vpravo je jméno toho písmena. Jméno písmena končí na -O a mění se jako vzor město (L 38 v Češtině extra).
Pod obrázkem jsou příklady, jak se to používá.

SLOVA Z TEXTU
minulý,-á,-é (mladý) – last
článek (L 42 obchod) – article
učit se / :naučit se něco 4A – to learn st
například – for example
svoje – your own
jméno (L38 město) – name
každý,-á,-é (mladý) – every / each
obrázek (L 42 obchod) – picture
písmeno (L38 město) – a letter (of the alphabeth)
vedle čeho 2G – next to
vyslovovat / :vyslovit něco 4A – to pronounce
nějaký,-á,-é (mladý) – a / an / some
úplně – completely / very
končit na něco 4A – to end in
měnit se – to change
příklad (L 42 obchod) – example
používat / :použít* něco 4A – to use

 

 

 

V Praze jsou tři linky / trasy metra:

  •  (zelená) trasa A = áčko
  • (žlutá) trasa B = béčko
  • (červená) trasa C = céčko

Lidi často používají slova áčko, béčko, céčko místo trasa A, B, C.
Pojedeme áčkem? / Na Florenci musíme přestoupit na béčko. / Hlavní nádraží je na áčku, nebo na céčku?

Když slyšíte například [áčko], může to být trasa A, vchod A, budova A, třída A (ve škole), tým A, možnost A…
To samé platí i pro ostatní písmena.

Tady jsou další příklady:
Potřebuju novou sukni, tak asi půjdu do céáčka (C&A), jestli tam nějakou hezkou nemají. V céáčku mají hezké sukně.
Koupil jsem nové cédéčko (CD). Na kterém cédéčku jsou ty fotky?
Podíváme se na nějaké dévédéčko (DVD)? Mám doma hodně dévédéček.

trasa (L 34 žena) – route
linka (L 34 žena) – line
často – often
místo čeho 2G – instead of
přestupovat / :přestoupit na něco 4A – to change for
vchod (L 42 obchod) – entrance
budova (L 34 žena) – building
třída (L 34 žena) – class (room)
tým (L 42 obchod) – team
možnost (L 36 místnost) – option
sukně  (L35 růže) – skirt

Extra

Existujou i přídavná jména, například áčkový,-á,-é, béčkový,-á,-é
Mám ráda áčkové sukně. / Nedívám se na béčkové filmy.

 

Někteří lidé říkají dývýdýčko (jako se písmena D a V vyslovujou v anglické abecedě) místo dévédéčko.

 

 

Lidi nejčastěji používají slovo éčko, když mluví o jídle. Do potravin (jídla) se často přidávají chemické látky (éčka), aby (potraviny) lépe voněly, aby lépe chutnaly, aby lépe vypadaly, aby se rychle nekazily…
Každá taková chemická látka má jméno – písmeno E a číslo (například E 150 je Karamel, E 260 je Kyselina octová E 330 je Kyselina citronová…)

Éčka většinou nejsou přírodní, proto se nesmí přidávat do biopotravin. Ale existuje i několik éček, která přírodní jsou a do biopotravin se můžou přidat (například oranžová barva z mrkve – karoteny E 160).

Kupuju si potraviny bez éček. / Chtěla jsem si koupit tenhle chleba, ale když jsem viděla, kolik je tam éček, tak jsem si ho nekoupila. / Éčka mě nezajímají – jím, co mi chutná, jestli jsou tam éčka mě nezajímá.

Jestli vás éčka zajímají, můžete se podívat na tuhle webovou stránku (www. ferpotravina.cz), kde je o nich hodně informací (a taky tam uvidíte všechny možné tvary slova éčko a jak se používají).

nejčastěji  (často, častěji) – most often
jídlo (L 38 město) – food
přidávat / :přidat něco 4A do něčeho 2G – to add
lépe (dobře) – better
vonět – to smell
chutnat – to taste
vypadat – to look / appear
kazit se – to go bad
každý,-á,-é (mladý) – each, every
takový,-á,-é (mladý) – such / like this
látka (L 34 žena) – stuff / substance
kyselina (L 34 žena) – acid
většinou – mostly, usually
přírodní,-í,-í (cizí) – natural
proto – that’s why
bio – organic
zajímat někoho 4A – to interest

Doufám, že teď už rozumíte, co znamená péefko, pédéefko a dépéháčko 🙂

EXTRA

Péefko je přání do Nového roku, které posíláme na začátku ledna. Jméno je z francouzského Pour Felicité. Dříve lidi posílali krásná papírová přání, dnes taková přání posílají asi už jenom firmy svým klientům. Lidi dnes většinou posílají elektronická pééfka e-mailem. (PF)
Pédéefko používáme, když například posíláme nějaký dokument e-mailem. Nebo já například dávám pédéefka na tenhle web a vy se pak na ně můžete podívat nebo si je můžete stáhnout (a vytisknout). (PDF)
Dépéháčko je daň, kterou platíme, když něco kupujeme. Je to Daň z přidané hodnoty. V ČR je dépéháčko většinou 21%, ale někdy může být 15% (většinou služby, například v restauraci) nebo 10 % (například knihy). (DPH)

přání (L 39 nádraží) – greeting / wish
posílat / :poslat* něco 4A někomu 3D – to send
začátek (L 42 les) – beginning
dříve – earlier, in the past
stahovat / :stáhnout* něco 4A – to download
tisknout / :vytisknout* něco 4A – to print
daň (ta – L 36 garáž) – tax
platit / :zaplatit něco 4A – to pay
přidaný,-á,-é (mladý) – added
hodnota (L 34 žena) – value
služba (L 34 žena) – service

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Můžete se podívat do Češtiny extra na lekce 5 “Líbí se mi / Baví mě”, 6 Slovosled, 23 Slovesa*, 25 Modální slovesa, 30 Slovesný vid (dokonavá x nedokonavá), 31 Kondicionál (aby) a na stranu 213 Užitečná krátká slova, abyste lépe rozuměli textu v článku.

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře