Na tomto místě bych se s Vámi ráda podělila o své zkušenosti s výukou češtiny pro cizince, které jsem sbírala téměř 20 let.

Celou tu dobu jsem učila převážně podle materiálů, které jsem si sama vytvořila.  

Část z nich jsem použila do publikace ČEŠTINA EXTRA - Průvodce českou gramatikou. Co najdete v Češtině extra a jak je možné ji využít na hodinách češtiny se dozvíte tady.

Ostatní aktivity a cvičení  budu postupně sdílet zde. Budete si je moct prohlédnout pro inspiraci nebo přímo stáhnout a používat.

Můžete také prozkoumat můj Český blog pro cizince, kam poslední dobou dávám především články pro učitele se spoustou tipů, které se mi při výuce češtiny osvědčily
Ale možná tam najdete i nějaký článek určený studujícím, který se Vám bude hodit pro výuku. Všechny články jsou psané jednoduchou češtinou (A1 - A2), témata jsou různá (jídlo, kultura, sport, svátky...). 

 

Kde jsem nasbírala zkušenosti s výukou češtiny pro cizince?

K češtině pro cizince jsem se dostala díky tomu, že jsem se o prázdninách v létě 1997 přihlásila na intenzivní kurz španělštiny na jazykové škole Berlitz. Naše lektorka a metoda Berlitz mě tak nadchly, že jsem se rozhodla, že takhle chci učit češtinu cizince. 

Na podzim 1997 jsem učila své první soukromé studenty, ale oficiálně jsem na Berlitz začala učit až v lednu 1998, kdy jsem prošla tréninkem pro nové učitele.
V Berlitz jsem si zvykla mluvit na studenty pouze česky od samého začátku a používat hodně vizuálních materiálů, ale především díky této metodě umím naučit studenty komunikovat - dobře rozumět a bez ostychu se vyjadřovat.

Po odchodu z Berlitz jsem krátce pracovala pro několik jazykových škol, ale brzy jsem se rozhodla přejít na volnou nohu. Vedle svých vlastních soukromých studentů jsem spolupracovala 10 let s jazykovou školou Chanel Crossings, kde jsem za tu dobu poznala spoustu vynikajících, špičkových lektorů angličtiny, od kterých jsem se hodně naučila a kterým vděčím za to, že se můj styl učení dostal na tak vysokou úroveň. Hodně mi daly i několikaleté intenzivní kurzy pro překladatele z Evropské komise, vytváření učebních osnov pro kurzy češtiny pro cizince a taky pravidelná školení učitelů.  

Kromě toho jsem byla členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) od jejího vzniku až do narození mého syna v roce 2013.

Obrovská zkušenost pro mě byla i několikaletá práce na Češtině extra, díky které jsem se naučila lépe vysvětlovat a procvičovat gramatiku. Mé hodiny se staly efektivnější a praktičtější. 

 

Můj přístup k výuce češtiny pro cizince

  • Vždy jsem se snažila učit studenty co nejpraktičtější a nejužitečnější slova, fráze, gramatiku...  A především to, co je zajímá, co je pro ně relevantní, co budou asi nejvíc potřebovat
  • Snažila jsem se, aby jejich projev byl plynulý a (relativně) bez chyb a aby zněl přirozeně. Proto jsem už od začátečníků dbala na to, aby studenti dokázali bez problémů vytvářet souvětí a používat běžné spojky, příslovce, částice, citoslovce a slovní obraty
  • Snažila jsem se, aby na mých hodinách měli studenti co nejvíc příležitostí komunikovat - mluvit a poslouchat. Čtení a psaní dostávali za domácí úkol. Samozřejmostí pro mě bylo mluvit pouze česky, i s úplnými začátečníky. 
  • Také jsem se snažila svým studentům učení co nejvíc ulehčit a zároveň je co nejlépe připravit na situace v reálném životě. Velmi se mi osvědčilo neustálé opakování a procvičování již probrané látky, takže se studentům bezbolestně zautomatizuje a oni ani netuší, jak se to stalo. Prostě to najednou umí (používat).
  • Velmi důležité je i předávat studentům kompletní informace o všem novém, co je učíme (například u sloves vždy uvádět dokonavý i nedokonavý tvar, případně i "nepravidelný" tvar v minulém nebo přítomném čase a také předložky s pády a příslovce, které se s daným slovesem běžně užívají) . Takovéto správné zapisování nových slovíček pomáhá předcházet zbytečným chybám z neznalosti.
  • V neposlední řadě jsem se i snažila hodiny zpestřit, například autentickými texty, ale i vizuálně - používala jsem různé kartičky, barevné papíry nebo barevné písmo, obrázky a fotografie.

 

Věřím, že zásady, kterých se držím, jsou poznat jak v mých příspěvcích na facebooku a na Českém blogu pro cizince, tak i v příručce Čeština extra. Podrobněji se s nimi můžete seznámit prostřednictvím článků pro učitele na Českém blogu pro cizince nebo při osobním setkání, ať už na nějakém semináři či na individuální konzultaci.