DÍTĚ, DĚTI nebo DĚTÍ?

Víte, kdy máte použít tvar DÍTĚ? A kdy se používá tvar DĚTI nebo DĚTÍ? Jestli ne, potom si  určitě musíte přečíst tenhle článek a udělat cvičení na konci článku.

Nejdřív se podíváme, jak se tahle slova vyslovujou:

Tady si to můžete poslechnout:

 

DÍTĚ je tvar jednotného čísla, může to být tvar 1N nebo 4A. Tvar DÍTĚ používáme, když mluvíme o jednom dítěti. Slovo DÍTĚ má střední rod:

 • to dítě, tohle dítě, jedno dítě
 • moje dítě, naše dítě, vaše dítě
 • malé dítě, hodné dítě, krásné dítě
 • dítě sedí, dítě plave, dítě tancuje
 • dítě sedělo, dítě mluvilo, dítě jedlo

 

DĚTI je tvar množného čísla, může to být tvar 1N nebo 4A. Tvar DĚTI používáme, když mluvíme o více dětech a používáme čísla 2, 3, 4 nebo vůbec neříkáme kolik. Slovo DĚTI má ženský rod(!):

 • ty děti, tyhle děti, dvě (tři, čtyři) děti
 • moje děti, naše děti, vaše děti
 • malé děti, hodné děti, krásné děti
 • děti sedí, děti plavou, děti tancujou
 • děti seděly, děti mluvily, děti jedly

DĚTÍ je tvar 2G množného čísla a používáme ho, když mluvíme o více dětech a používáme čísla 5, 6, 7, 8… nebo neříkáme přesně kolik, ale používáme slova málo, hodně, moc

 • těch dětí, těchhle dětí, pět dětí
 • od mých dětí, bez našich dětí,  kromě vašich dětí
 • deset malých dětí, málo hodných dětí, hodně krásných dětí
 • pět dětí sedí, šest dětí plave, hodně dětí tancuje
 • pět dětí sedělo, hodně dětí mluvilo, několik dětí jedlo

Více o shodě (kdy použít tvar mluvilo a kdy mluvily) je v Češtině extra v lekci 4 Shoda.

Tyhle tři tvary se používají nejvíc. Další tvary jsou tady:

Například:
To je naše dítě. / To jsou naše děti.
Máme jedno dítě / dvě děti.
Jdeme tam sami – bez (našeho) dítěte / bez (našich) dětí.
Koupili jsme našemu dítěti / našim dětem nějaké hračky.
Mluvili jsme o našem dítěti / o našich dětech.
Mluvili jsme s naším dítětem / s našimi dětmi.

EXTRA
0 dětí = žádné dítě = žádné děti
Nebylo tam žádné dítě. / Nebyly tam žádné děti.
Přídavné jméno ke slovu DÍTĚ je DĚTSKÝ,-Á,-É:
dětská porce, dětský den, dětské hřiště
Někteří lidé (hlavně na Moravě) říkají DĚCKO místo DÍTĚ.
Viděli jste americký film Děcka jsou v pohodě (The Kids Are All Right)?

Nová slova
dítě (to) – child
používat / :použít* (použije, použil) něco 4A – to use
tvar (obchod) – form
určitě – certainly
článek (obchod) – article
cvičení (nádraží) – exercise
konec (pokoj) – end

nejdřív(e) – first (of all)
(:po)dívat se – to (have a) look
slovo (město) – word
vyslovovat / :vyslovit něco 4A – to pronounce st

jednotné číslo – singular
množné číslo – plural
střední,-í,-í (cizí)– neutral / middle
rod (obchod) – gender

ženský,-á,-é (mladý) – feminine
víc(e) – more
číslo (město) – number
vůbec ne – not at all
říkat / :říct* (řekne, řekl) něco 4A – to say
kolik – how many / how much
přesně (Jak?) – exactly
přídavné jméno – adjective
místo něčeho 2G – instead of st.

 

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) obchod, pokoj, mladý, cizí, abyste mohli používat nová slova z článku.

2. Můžete si přečíst nějaký autentický článek o dětech a hledat v něm tvary dítě, děti, dětí, ale i ty ostatní (dětem, dětmi, dětský,-á,-é...). Které předložky nebo která slovesa jsou před nimi?
Hodně článků o dětech je například tady, na idnes.cz.

3. Můžete si poslechnout tenhle program o dětech. Které tvary slova DÍTĚ tam slyšíte? Které předložky nebo která slovesa jsou před nimi?
http://prehravac.rozhlas.cz

4. Můžete si udělat tohle cvičení (jestli si dobře pamatujete gramatiku z textu):
Co je správně?
– Mám jedno / dvě dítě.
– Mám jedno / dvě děti.
– Mám hodně dítě / dětí.
– To dítě sedělo / seděly na zemi.
– Ty děti sedělo / seděly na trávě.

5. Jestli si tvary slova DÍTĚ chcete víc procvičit, můžete si stáhnout a vytisknout dalších 5 cvičení tady.

6. Jestli máte k článku a gramatice nějaké otázky, můžete mi je napsat do komentářů tady nebo na facebook.

7. Můžete mi taky napsat odpovědi na tyhle otázky (do komentářů nebo na facebook):
A CO VY?
Máte děti?
Kolik dětí máte nebo kolik dětí byste chtěli mít?
Jak jsou staré vaše děti?
Je lepší mít jedno dítě, nebo víc dětí? Jaké to má výhody a nevýhody?

Těším se na vaše odpovědi. 

Jana

 

 

předložka – preposition
sloveso – verb
před nimi – in front of them
odpověď (ta) – answer
(ne)výhoda -(dis)adventage

Jana Harperová

Češtinu pro cizince učím 20 let. Vždycky mě to moc bavilo a baví mě to pořád! Nejvíc mě baví psát články na Český blog pro cizince a taky vytvářet různá cvičení, která jsou praktická a užitečná a která pomáhají mým studentům komunikovat s Čechy a žít v České republice. Napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře