Dokonavá a nedokonavá slovesa II

Dnes bych ráda napsala trochu víc o tom, jak používat dokonavá a nedokonavá slovesa. Na začátek zopakuju, že nejdůležitější je vědět, které sloveso je dokonavé a které je nedokonavé.
Jak nebo podle čeho poznáme, které sloveso je dokonavé a které je nedokonavé, jsem už vysvětlila v Češtině extra v lekci 30 (strana 122, jsou u toho taky dvě cvičení).

V minulém článku jsem psala o tom, jak udělat správné tvary sloves (minulý, přítomný a budoucí tvar). Tady si můžete přečíst, jak je používáme:

Pro minulý čas používáme minulé tvary:
Dělal to včera. / Udělal to včera.

Pro přítomný čas používáme přítomné tvary:
Dělá to rychle a dobře. / Udělá to rychle a dobře.

Pro budoucí čas můžeme taky použít přítomné tvary nebo budoucí tvar nedokonavého slovesa (budoucí tvar dokonavého slovesa neexistuje):
Dělá to zítra. / Udělá to zítra. / Bude to dělat zítra. NE Bude to udělat zítra.

POZOR! Když chceme říct, že se něco děje právě teď, v tenhle moment, můžeme použít JENOM nedokonavé sloveso (protože je to nedokončený děj):
Martin (právě) dělá domácí úkol. X Když má Martin nějaký domácí úkol, vždycky to dělá rychle a dobře. / Když má Martin nějaký domácí úkol, vždycky to udělá rychle a dobře.

PAMATUJTE SI Přítomný tvar dokonavého slovesa (udělá) se často používá pro budoucí čas, ale NIKDY neznamená, že se něco děje právě teď.
To je chyba, kterou studenti dělají docela často:
NE Právě uvařím polévku. / Teď nemůžu, podívám se na televizi.
ALE Právě vařím polévku. / Teď nemůžu, dívám se na televizi.

 

Nová slova
trochu – a little bit
víc – more
začátek (obchod) – beginning
(:z)opakovat něco 4A – to repeat / revise
důležitý,-á,-é (mladý) – important
nejdůležitější,-í,-í (cizí) – most important

poznávat / :poznat něco 4A podle něčeho 2G  – to recognize
tvar (obchod) – form
používat / :použít* (použije, použil) něco 4A – to use st
minulý,-á,-é (mladý) – past
přítomný,-á,-é (mladý) – present
budoucí,-í,-í (cizí) – future

dít* se (děje se, dělo se) – to happen
právě teď – right now
jenom – only
nedokončený,-á,-é (mladý) – unfinished
děj (pokoj) – proces, action
vždycky – always

nikdy – never
znamenat – to mean
chyba (žena) – mistake
často – often

 

Kdy použít dokonavé a kdy použít nedokonavé sloveso

Záleží na tom, jestli popisujete něco konkrétního, nebo jestli mluvíte obecně.

Když mluvíte o nějakém konkrétním ději, potom máte tyhle možnosti:

 

Pro přítomný čas máte jenom jednu možnostnedokonavé sloveso (protože se to děje právě teď).

Pro minulý a budoucí čas si můžete vybrat buď nedokonavé sloveso, nebo dokonavé sloveso.
Které sloveso použijete, záleží na tom, jak situaci vidíte vy. Záleží na tom, jestli situaci / děj vidíte jako čárku, nebo jako tečku.

Čárka je delší, je víc vidět, znamená zdůraznění, například když podtrháváte něco. Takže když chceme něco zdůraznit, často používáme nedokonavé sloveso. Nebo když o něčem chceme víc mluvit, nedokonavé sloveso (otevřené, nedokončené) pro to dává prostor.

Tečka je kratší, něco (u)zavírá (je na konci věty). Takže když někoho o něčem jenom informujeme, nepotřebujeme nic zdůrazňovat a nechceme o tom víc mluvit, prostě něco jenom oznamujeme, používáme dokonavé sloveso (uzavřené, dokončené).

Je to velmi subjektivní a může se stát, že někdo použije nedokonavé sloveso a někdo jiný by ve stejné situaci použil dokonavé sloveso.
Takže není chyba, jestli místo dělal řeknete udělal nebo naopak. Nebo místo udělá řeknete bude dělat. (Chyba je říct například bude udělat.)

 

Když mluvíme obecně, můžeme pro každý čas (minulý, přítomný a budoucí) použít dokonavé i nedokonavé sloveso:
Volal / zavolal mi každou středu.
Volá / zavolá mi každou středu.
Bude mi volat / zavolá mi každou středu.

V příštím článku vám napíšu víc o tom, kdy si které sloveso vybrat.

 

Dva tipy jak používat dokonavá a nedokonavá slovesa přirozeně

Dnes mám pro vás dva tipy, které vám pomůžou používat dokonavá a nedokonavá slovesa přirozeně, jako Češi.

1. V  každodenním životě lidi často používají “kombinaci”- dokonavá slovesa pro minulý a budoucí čas a nedokonavá slovesa pro přítomný čas  (pro něco, co se děje právě teď):

  • minulý dokonavý tvar Udělal to. / Napsal to. / Zavolal mu.
  • přítomný nedokonavý tvar Dělá to.  / Píše to. / Volá mu.
  • budoucí dokonavý tvar. – Udělá to. / Napíše to. / Zavolá mu.

2. Když chceme vědět, jak dlouho se něco dělo, použijeme jinou otázku s dokonavým slovesem a trochu jinou otázku s nedokonavým slovesem:

Otázka pro dokonavá slovesa je: ZA JAK DLOUHO? = ZA JAK DLOUHOU DOBU?
Za jak dlouho jsi to přečetl? – Přečetl jsem to za dva dny.
Za jak dlouho to napíšeš?  – Napíšu to asi za týden (= během jednoho týdne)
.

Otázka pro nedokonavá slovesa je: JAK DLOUHO?
Jak dlouho jsi to četl? – Četl jsem to dva dny.
Jak dlouho to budeš psát? – Budu to psát asi týden
.

Vidíte, že tady je odpověď bez předložky, jenom s tvarem 4A. Více o tom, jak odpovědět na tyhle otázky je v Češtině extra v lekci 16 Jak?

Extra
ZA TÝDEN může znamenat – in a week nebo within a week, podle toho, jestli je otázka Kdy? nebo Jak dlouho?

S dokonavým slovesem to může mít oba významy a poznáte to podle kontextu:
Kdy to napíšeš? – Napíšu to za týden (= příští týden). X Za jak dlouho to napíšeš? – Napíšu to za týden (= bude to trvat týden).

S nedokonavým slovesem to znamená jenom in a week:
Budu to psát za týden (= příští týden).

 

záležet – to depend
popisovat / :popsat* (popíše, popsal) něco 4A
obecně (Jak?) – in general / generally
děj (pokoj)– action / process
možnost (ta místnost) – possibility / option

M
dít* se (děje se, dělo se) – to happen
právě teď – right now
vybírat / :vybrat* (vybere) něco 4A – to choose
buď – nebo – either – or
(:u)vidět něco 4A – to see st.


čárka (žena) – dash, comma, (short) line
tečka (žena) – dot, full stop
delší,-í,-í (cizí) – longer
znamenat – to mean
zdůrazňovat / :zdůraznit něco 4A – to highlight st.


podtrhávat / :podtrhnout* (podtrhne, podtrhl) něco 4A – to underline st.
prostor (obchod) – space
kratší,-í,-í (cizí) – shorter
zavírat / :zavřít* (zavře, zavřel) něco 4A – to close
konec (pokoj) – end


věta (žena) – sentence
jenom – only
oznamovat / :oznámit něco 4A někomu 3D – to announce st to sb
velmi – very
stávat se / :stát* se (stane se, stalo se) – to happen


někdo (kdo) – someone
někdo jiný – someone else
stejný,-á,-é (mladý)– same
místo něčeho 2G – instead of st
naopak – the other way around


říkat / :říct* (řekne, řekl) něco 4A – to say st
přirozeně (Jak?) – naturally
každodenní život – everyday life
otázka (žena) – question
jiný,-á,-é (mladý) – different, another


odpověď (ta garáž)– answer
bez něčeho 2G – without
předložka (žena) – preposition
tvar (obchod) – form
víc – more
vysvětlovat / :vysvětlit někomu 3D něco 4A – to explain st to sb
rozdíl (obchod) mezi něčím 7I – difference between st
trvá to týden – it takes a week

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) žena, garáž, místnost, obchod, pokoj, mladý, cizí, abyste mohli používat nová slova z článku.

2. Až budete číst nějaký český autentický text nebo něco poslouchat, všímejte si:

  • jak lidi používají “kombinaci” (dokonavé – nedokonavé – dokonavé),
  • jak často používají dokonavé sloveso pro minulý a budoucí čas,
  • rozdílu jak dlouho dělat X za jak dlouho udělat

3. Můžete si udělat tohle cvičení (jestli si dobře pamatujete gramatiku a nová slova z textu):
Co je správně?
– Bude to dělat / udělat zítra.
– Právě vařím / uvařím polévku.
– Teď nemůžu, podívám se / dívám se na televizi.
– Přečetl jsem to dva dny / za dva dny.
– Četl jsem to za týden / týden.

4. Jestli máte k článku a gramatice nějaké otázky, můžete mi je napsat do komentářů tady nebo na facebook.

  – when
všímat si / :všimnout si  – to notice

 

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince učím 20 let. Vždycky mě to moc bavilo a baví mě to pořád! Nejvíc mě baví psát články na Český blog pro cizince a taky vytvářet různá cvičení, která jsou praktická a užitečná a která pomáhají mým studentům komunikovat s Čechy a žít v České republice. Napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře