Dokonavá a nedokonavá slovesa

Plním vaše přání a píšu článek o tom, jak používat dokonavá a nedokonavá slovesa. Je to docela těžké a studenti v tom dělají často hodně chyb. Ještě těžší je ale vysvětlit jednoduše, kdy je lepší použít dokonavé a kdy je lepší použít nedokonavé sloveso.

V učebnicích většinou najdete pravidlo, že dokonavá slovesa se používají pro dokončený děj a nedokonavá slovesa pro nedokončený děj. To je pravda. Ale není to celá pravda – nemusí to tak být vždycky.
Když jsem začala učit češtinu pro cizince, viděla jsem, že stejně musím studenty opravovat, i když používají tohle pravidlo. Oni totiž chtěli říct něco úplně jiného, než co říkali. Nebo to, co říkali, znělo divně.

Tak jsem se snažila najít nějaké jiné pravidlo, které by fungovalo lépe. Nejvíc jsem o tom přemýšlela (několik let, intenzivně), když jsem psala Češtinu extra, protože jsem tam chtěla mít lekci na slovesný vid.
Našla jsem hodně pravidel, ale žádné nefungovalo vždycky a na každé sloveso. Zdálo se mi, že ta pravidla platí tak na 50%. Proto jsem se snažila vymyslet vlastní pravidlo nebo vlastní způsob, jak učit slovesný vid. A o tom je tenhle článek.

NOVÁ SLOVA
(:s)plnit přání – to fullfil wish
(ne)dokonavé sloveso – (im)perfective verb
docela – quite / rather
těžký,-á,-é [tješ ký] (mladý) – hard, difficult
těžší,-í,-í [tješ ší] (cizí) – harder, more difficult

dělat chybu v něčem 6L  – to make mistake

vysvětlovat / :vysvětlit něco 4A – to explain st
jednoduše (Jak?) – simply / in a simple way
lepší,-í,-í (cizí) – better
používat / :použít* (použije, použil) – to use
(ne)dokončený,-á,-é (mladý) – (un)finished

:najít* (najde, našel) něco 4A – to find st
M
pravidlo (město) – rule
většinou – usually, mostly
děj (pokoj) – action, process
pravda (žena) – true
stejně – anyway
M

opravovat / :opravit někoho 4A – to correct sb
i když [igdyš] – even though, despite
totiž [totiš]- because
úplně jiný,-á,-é (mladý) – completely different
říkat / :říct* (řekne, řekl) něco 4A – to say st.
znít (zněl) – to sound
divně (Jak?) – strange(ly)
M

než [neš] – than
snažit se  – to try

lépe (Jak?) – better (way)
nejvíc – most (of all)
přemýšlet o něčem 6L – to think about st.
slovesný vid – verbal aspect
M

vždycky – always
zdát se někomu 3D – to seem
platit – to be valid
vymýšlet / :vymyslet něco 4A – to think of st./ to create
vlastní,-í,-í (cizí) – (my) own
způsob [spů sop] – way

 

Dokonavá a nedokonavá slovesa – jaký je mezi nimi rozdíl?

Když učím nová česká slova, tak píšu před každé nedokonavé sloveso tři (horizontální) čárky a před každé dokonavé sloveso dvě tečky. Proč? To vám hned vysvětlím 🙂

Ale tady na blogu nebo v Češtině extra nebylo možné udělat ty tři čárky před nedokonavým slovesem, proto jenom píšu dvě tečky před dokonavé sloveso. (Takže když před slovesem nejsou dvě tečky, je pravděpodobně nedokonavé.)

A teď už vám vysvětlím, proč používám ty čárky a tečky

 

Nedokonavé sloveso má TŘI čárky, protože má TŘI tvary:

  • minulý – dělal
  • přítomný – dělá
  • budoucí – bude dělat

Dokonavé sloveso má DVĚ tečky, protože má DVA tvary:

  • minulý – udělal
  • přítomný – udělá

Dokonavé sloveso nemá budoucí tvar se slovem bude.
POZOR! Tady dělají studenti často chybu, když říkají například bude udělat, bude použít, bude vysvětlitTyhle tvary v češtině neexistujou!

 

Jaký je rozdíl mezi čárkou a tečkou, když se na ně podíváte?

Tečka je krátká a napíšete ji rychle. Čárka je delší než tečka a taky ji píšete déle než tečku. Tečka je (u)zavřená, čárku můžete udělat ještě delší, není dokončená.

Proto píšu před nedokonavá slovesa čárky, protože nedokonavá slovesa popisujou děj, který je (nebo se nám zdá) pomalý, dlouhý, otevřený, nedokončený, nekompletní, taky opakovaný.

Naopak dokonavá slovesa popisujou děj, který je (nebo se nám zdá) rychlý, krátký, (u)zavřený, dokončený, kompletní, jednorázový (děje se jenom jednou). Proto píšu před dokonavá slovesa tečky.

Zkuste si tedy představit dokonavá a nedokonavá slovesa buď jako tečku nebo jako čárku a hned by mělo být jednodušší je použít.
Zkuste si taky před ně psát buď tři čárky nebo dvě tečky, abyste si zapamatovali, které sloveso je dokonavé a které je nedokonavé, které popisuje otevřené, pomalé děje a které popisuje například krátké a kompletní děje.

Jak poznáte, které sloveso je dokonavé a které je nedokonavé?

Jak už jsem napsala výše, tady na Českém blogu pro cizince, v Češtině extra a v mých dalších materiálech vždycky píšu před dokonavé sloveso dvě tečky. Bohužel neumím na počítači napsat tři (horizontální) čárky před nedokonavé sloveso, tak před něj nepíšu nic. To ale vůbec nevadí, protože vždycky píšu obě slovesa najednou, vedle sebe.

Jestli se chcete naučit poznat, které sloveso je dokonavé a které je nedokonavé, můžete se podívat do Češtiny extra na lekci 30 (Slovesný vid, strana 122), kde to vysvětluju a kde jsou taky cvičení.

 

Víc o tom, kdy a jak používáme dokonavá a nedokonavá slovesa,  si budete moct přečíst v dalším článku tady na blogu. Už brzy 🙂

rozdíl (obchod) (mezi + 7I) – difference (between)
důležitý,-á,-é
(mladý) – important

nejdůležitější,-í,-í (cizí)– most important
poznávat / :poznat něco 4A – to recognize
strana (žena) – page
jenom – only
M

dost – enough
místo (město)– space
úroveň (jedna garáž) – level
čárka (žena) – dash
tečka (žena) – dot
pravděpodobně – probably
M

tvar (obchod)– form
minulý,-á,-é (mladý) – past
přítomný,-á,-é (mladý) – present
budoucí,-í,-í (cizí)– future
slovo (město) – word
M

často – often
delší,-í,-í (cizí) než – longer than
déle (Jak?) – longer
popisovat / :popsat* (popíše, popsal) něco 4A – to describe st
děj
(pokoj) – action, process
opakovaný,-á,-é
(mladý) – repeated
nám
– (to) us

zkuste! [skus te]- try!
představovat si / :představit si [přet sta…] něco 4A – to imagine
buď [buť] – nebo – either – or
hned [h net]- immediately
jednodušší,-í,-í (cizí) – easier

(:za)pamatovat si něco 4A – to remember st.
výše – above
vždycky – always
bohužel – unfortunately
najednou – altogether
obě, oba – both
vedle sebe – next to each other
brzy – soon

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Můžete si vytisknout tuhle tabulku a napsat si do ní všechna nedokonavá a dokonavá slovesa, která znáte nebo která jste si zapsali na hodinách češtiny.
A jestli nemáte obě dvě slovesa, tak si ta slovesa, která vám chybí, doplňte. Budete je potom mít všechny hezky na jednom místě. A když se na ně podíváte, tak pravděpodobně sami uvidíte, jak poznáte dokonavé a nedokonavé sloveso 🙂

(:vy)tisknout* (vytiskne, vytiskl) něco 4A – to print (out)
tabulka (žena) – chart
chybět – to be missing
doplňovat / :doplnit něco 4A – to complete, to fill (in)

2. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) žena, obchod, pokoj, nádraží, město, abyste mohli používat nová slova z článku. A taky na lekci 30 Slovesný vid, kde jsou i cvičení na dokonavá a nedokonavá slovesa.

3. Můžete si přečíst další články o slovesech (a slovesném vidu) tady na blogu:
Dokonavá a nedokonavá slovesa II
Sloveso KONČIT / :SKONČIT
ČAJ a slovesa

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince učím 20 let. Vždycky mě to moc bavilo a baví mě to pořád! Nejvíc mě baví psát články na Český blog pro cizince a taky vytvářet různá cvičení, která jsou praktická a užitečná a která pomáhají mým studentům komunikovat s Čechy a žít v České republice. Napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře