Jak mluvit víc česky – užitečné fráze 2

Minule jsme začali frází Jak se řekne česky (článek si můžete přečíst tady.) Dnes mám pro vás další užitečnou frázi, kterou určitě můžete hodně používat na hodinách češtiny, ale i jindy, když budete chtít vědět, jak se něco píše v češtině nebo jestli to píšete správně.

 

JAK SE TO PÍŠE?

 

Tuhle frázi můžete použít, když slyšíte nějaké (nové) slovo a chcete si ho napsat nebo si aspoň chcete představit, jak vypadá napsané. Nebo když nevíte, jestli to slovo umíte napsat správně.

SLOVA Z TEXTU
další,-í,-í (mladý) – another
užitečný,-á,-é (mladý– useful
používat / :použít* něco 4A – to use
určitě – certainly
i – also
jindy – other time
slyšet něco 4A
aspoň – at least
představovat si / :představit si [přet sta-]něco 4A – to imagine
vypadat – to look like
napsaný,-á,-é (mladý) – written
správně (Jak?) – correctly

 

Jak se řekne česky “a book”? – [Kniha]
A jak se to píše? –  K Ň I H A / Ká en í há a
Takže [kniha] se píše takhle? Opravdu? To jsem nevěděl-a.
Myslel-a jsem, že
[kniha]se píše jinak.

Jak se jmenujete? – [Šón]
(A) jak se to píše? – S E A N / Es e a en

takže – so
takhle – like this
opravdu – really
vědět – to know
myslet – to think
jinak (Jak?) – differently

 

 

Nevím, jak se to píše. / Nevím, jak se píše…
Nepamatuju si, jak se píše… / jak se to píše.
Zapomněl,-a jsem,  jak se píše… / jak se to píše.
Nemůžu si vzpomenout, jak se píše… / jak se to píše.

pamatovat si / :zapamatovat si – to remember
zapomínat / :zapomenout* (zapomene, zapomněl) – to forget
vzpomínat si / :vzpomenout* [f spom] (vzpomene, vzpomněl)

 

Nevíš / nevíte (náhodou), jak se píše [tuška]? Jestli se tam píše Š, nebo Ž?
Myslím, že se tam píše Ž. 
Nepamatuješ si (náhodou), jak se píše [tuška]? Jestli se tam / na konci píše krátké A, nebo dlouhé Á?

vědět – to know
náhodou – (do you) happen to
jestli – if
myslet – to think
konec (pokoj L 43) – end

Potřebuju vědět, jak se píše… / Potřeboval-a bych vědět, jak se píše
Můžu se zeptat, jak se píše…? / Mohl-a bych se zeptat, jak se píše…?
Chci se jenom zeptat, jak se píše…? / Chtěl-a bych se jenom zeptat, jak se píše…?

potřebovat – to need
ptát se / :zeptat se – to ask
mohl-a bych – Could I
jenom – only

 

Možná víte, jak se to slovo píše, a chcete se jenom zeptat na jednu věc, nechcete, aby vám někdo to slovo nadiktoval celé (všechna písmena). Například si nejste jistí:

  •  co se píše na začátku, jestli se na začátku píše malé nebo velké písmeno;
  • jaké písmeno se píše na konci;
  • jaké písmeno se píše po nějakém jiném písmenu;
  • jaké písmeno se píše před nějakým jiným písmenem.

Potom můžete použít slova na začátku / na konci nebo předložky po / před.

Píše se na začátku malé p, nebo velké P?
Píše se na konci krátké A, nebo dlouhé Á?
Píše se tam S nebo Z?
Prosím tě, nevíš náhodou, jestli se ve slově [historie] píše po H měkké I, nebo tvrdé Y?
A ve slově [fspomenout si] se píše před P (písmeno) S, nebo Z?

možná – may(be)
slovo (město L 38)- word
věc (ta místnost L 36) – thing
písmeno (město L 38) – a letter (of the alphabet)
například – for example
být si jistý,-á – to be sure
začátek (obchod L 42)- beginning
konec (pokoj L 43) – end
po něčem 6L – after
před něčím 7I – before / in front of
potom – then
předložka (žena L 34) – preposition

 

Někdy můžete použít jinou variantu téhle fráze – JAK SE TO PÍŠE? Většinou když se předtím zeptáme Jak se řekne česky…?

Teď si nemůžu vzpomenout, jak se to píše.
Opravdu se to píše takhle? Myslel-a jsem, že se to píše jinak…
Věděl-a jsem, jak se to píše, ale teď si nemůžu vzpomenout.
Alena bude určitě vědět, jak se to píše. Zeptáme se jí. Napíšu jí, že nevíme, jak se píše 
[fspomenout si].
Bohužel nevím, jak se to píše

 

Když chcete, aby vám to někdo nadiktoval, můžete říct:

Můžete mi nadiktovat, jak se píše… / jak se to píše? Pomalu, prosím.
Můžete mi to nadiktovat ještě jednou, (ale) pomaleji? Děkuju.
(Můžete mi říct ještě jednou) Jak se to píše? Děkuju.

pomalu – slowly
ještě jednou – one more time
pomaleji – more slowly
říkat / :říct* někomu 3D něco 4A – to say st to sb

 

Když si nejste jistí, jestli jste dobře slyšeli / rozuměli a napsali jste to správně, můžete říct:

Takhle? Je to správně? = Mám to (napsané) správně?
Tady se píše měkké I?
A tohle je taky dobře / správně?  = A tohle mám (napsané) taky dobře / správně?
Nemá tady / tam být Z? = Nemělo by tady / tam být Z?
Ne, máte / máš to správně, píše se tam Z. 
Ano, máte / máš pravdu, tady má být Z / má tam být Z.

takhle – like this
napsaný,-á,-é (mladý) – written
měkký,-á,-é (mladý) – soft
dobře – well / correct
má být – should be

EXTRA

Lidi někdy používají (nedokonavé) sloveso PSÁT ve tvaru množného čísla – my nebo vy:
V češtině píšeme po R vždycky tvrdé Y, nikdy nepíšeme R a měkké I, jenom v cizích slovech, jako například HISTORIE.

Někdy se používá sloveso BÝT:
Píše se ve slově [tuška] Š? = Je ve slově [tuška] Š?
Je tam měkké I, nebo tvrdé Y?

Ale jenom tahle fráze nestačí. Když si chcete nějaké slovo napsat, musíte taky znát českou abecedu – na to se podíváme brzo tady 
Jestli českou abecedu zatím moc neumíte, můžete zatím používat tuhle frázi:
MŮŽETE (MI) TO NAPSAT? DĚKUJU.

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Můžete se podívat do Češtiny extra na lekce 6 Slovosled, 23 Slovesa*, 25 Modální slovesa, 31 Kondicionál a na stranu 213 Užitečná krátká slova, abyste lépe rozuměli textu v článku.

2. A zase jako posledně mi můžete napsat do komentářů, jak se řekne ve vašem jazyce JAK SE TO PÍŠE?

Budu se těšit na vaše odpovědi  Jana

sloveso (město L 38) – verb
tvar (obchod L 42)- form
množné číslo – plural
stačit – to be enough
znát něco 4A – to know st.
abeceda (žena L 34) – alphabet
dívat se / :podívat se na něco 4A – to look at st.
brzo – soon
zatím – for now / fotr the time being
umět – to know
psát* / :napsat* něco 4A – to write (down)
zase – again
jako – like
posledně – last time

Další fráze budou:

Co znamená?

Jak se čte tohle?

Nerozumím. Můžete to říct ještě jednou a pomalu?

Jak jste to říkal / -a?

Co mám dělat?

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře