Jak mluvit víc česky – užitečné fráze

Dnes pro vás mám několik užitečných frází, které vám pomůžou mluvit víc česky (některé fráze už asi znáte).
Když budete umět tyhle fráze, budete moct například mluvit na hodině češtiny jenom česky a nebudete muset používat angličtinu nebo jiný jazyk, když budete mluvit s vaším učitelem češtiny.
Tyhle fráze vám taky pomůžou vždycky, když budete mluvit s někým česky, například když něco kupujete, když cestujete, když jste v restauraci… Které fráze to jsou?

SLOVA Z TEXTU
několik – a few, several

užitečný,-á,-é (mladý) – useful
fráze (L 35 růže)
pomáhat / :pomoct* (pomůže, pomohl) někomu 3D
vždycky – always
například

JAK SE ŘEKNE ČESKY…?

 

Když nevíte nebo si nemůžete vzpomenout, jak se nějaké slovo nebo fráze řekne česky. Důležitá fráze, kterou můžete hodně používat na hodinách češtiny, kdy se můžete ptát učitele češtiny, jak se něco řekne.

Jak se řekne česky “a book”? – (“a book” se řekne) kniha.
(Takže) “a book” se řekne “kniha”? Opravdu? To jsem nevěděl-a.
Myslel-a jsem, že “a book” se řekne jinak.

 

Nevím, jak se řekne česky… 
Nepamatuju si, jak se řekne česky…
Zapomněl-a jsem, jak se řekne česky…
Nemůžu si vzpomenout, jak se řekne česky…

 

Nevíš / nevíte (náhodou), jak se řekne česky “Schlagsahne”?
Myslím, že “Schlagsahne” se řekne smetana… nebo spíš šlehačka
Nepamatuješ si (náhodou), jak se řekne česky…?

 

Potřebuju vědět, jak se řekne česky… / Potřeboval-a bych vědět, jak se řekne česky…
Můžu se zeptat, jak se řekne česky…? / Mohl-a bych se zeptat, jak se řekne česky…?
Chci se jen zeptat, jak se řekne česky…? / Chtěl-a bych se jen zeptat, jak se řekne česky…?

 

 

Místo slova ČESKY můžete použít slova anglicky, německy, rusky, polsky, francouzsky, italsky, španělsky, maďarsky, turecky
Jak se řekne polsky “bota”?

Někdy můžete použít jinou variantu téhle fráze – JAK SE TO ŘEKNE (ČESKY)?

Insieme…” (Nevíš / nevíte) jak se to řekne česky?
“Sole…” teď si nemůžu vzpomenout, jak se to řekne česky.
Opravdu se to řekne takhle? Myslel-a jsem, že se to řekne jinak…
Věděl-a jsem, jak se to řekne česky, ale teď si nemůžu vzpomenout.
Alena bude určitě vědět, jak se to řekne česky. Zeptáme se jí. Napíšu jí, že nevíme, jak se řekne česky “sole”.
Bohužel nevím, jak se to řekne česky. Vím, jak se to řekne anglicky nebo německy, ale česky ne.

 

vzpomínat si / :vzpomenout* [f spom] (vzpomene, vzpomněl)
důležitý,-á,-é (mladý)
jinak – diferent(ly)
pamatovat si / :zapamatovat si – to remember
zapomínat / :zapomenout* (zapomene, zapomněl) – to forget
spíš – rather / more likely
náhodou – by chance / happen to
místo něčeho 2G – instead of
opravdu – really
takhle – like this

EXTRA

Lidi někdy používají místo slovesa ŘÍCT sloveso BÝT, nebo nedokonavé sloveso ŘÍKAT (ve tvaru množného čísla – my nebo vy):
(Můžete mi říct ještě jednou) Jak je to česky? Děkuju.
Jak je anglicky “učebnice”? “Textbook”? Nebo “notebook”?
Co říkáte česky, když…? 
Česky neříkáme “na”, ale (říkáme) “o víkendu”.

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Můžete se podívat do Češtiny extra na lekce 6 Slovosled, 23 Slovesa* a L 35 růže.

2. Můžete mi napsat do komentářů, když budete mít chuť a čas, jak se řekne tahle fráze ve vašem jazyce. Například:
Anglicky se to řekne: How do you say In Czech…?
Anglicky to je: How do you say In Czech…?
Anglicky říkáme: How do you say In Czech…?

Jsem na to moc zvědavá 🙂 Jana

Další fráze budou:

Jak se to píše?

Co znamená?

Jak se čte tohle?

Nerozumím. Můžete to říct ještě jednou a pomalu?

Jak jste to říkal / -a?

Co mám dělat?

 

 

 

 

 

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře