Jak popsat OBRÁZEK nebo FOTOGRAFII 2

V minulém článku, který si můžete přečíst tady, jsem začala psát o tom, jak popsat obrázek nebo fotografii a proč je dobré to umět. V dnešním článku se podíváme na to, jak popsat místo, kde něco na obrázku je.

 

KDE na obrázku nebo na fotografii?

Dole na obrázku je zelená tráva, nahoře na obrázku je obloha.
Uprostřed je (řeka) Vltava a Malostranská mostecká věž.
Vlevo je vysoký černý strom, vpravo je kostel Panny Marie Vítězné a Karlův most.
Vlevo vepředu je žlutý keř (forzýtie) a vlevo vzadu je park Letná, vpravo vzadu je vidět kousek Týnského chrámu a kousek Vítkova.

VÝSLOVNOST
vpravo [F pra vo], uprostřed [up ros t řeT], vepředu [vep ře du]

 

POZOR!
Na začátek věty nedáváme slovo tam (ale “místo” – například slovo dole, nahoře, vpravo, vlevo…):
NE Tam je tráva dole na obrázku. ALE Dole na obrázku je tráva.

 

Extra
Místo slov NAHOŘE, DOLE, VPRAVO a VLEVO, můžete říct:

  • v horní části obrázku / v dolní části obrázku / v pravé části obrázku / v levé části obrázku,
  • v horní polovině obrázku / v dolní polovině obrázku / v pravé polovině obrázku / v levé polovině.

V dolní části obrázku je tráva, stromy a keře. / V horní části fotografie je obloha. / V pravé polovině fotografie je víc věží než v levé polovině fotografie.

V Češtině extra je víc informací o tom, jak odpovědět na otázku KDE? (L 10).

 

Nová slova
článek (obchod) – article
dnešní,-í,-í (cizí) – today
popisovat / :popsat* (popíše, popsal) něco 4A – to describe st
místo (město) – place

dole – down, at the bottom
nahoře – up, at the top
vlevo – on the left
vpravo [f pra vo] – on the right
uprostřed  [up ros t řet]- in the middle
vepředu [vep ře du]- at the front , in the foreground
vzadu [v za du] – at the back, at the background

tráva (žena) – grass
obloha (žena) – sky
řeka (žena) – river
věž [vješ] (ta, garáž) – tower
strom (obchod) – tree

kostel (les) – church
keř (pokoj) – bush, shrub
kousek (obchod)  něčeho 2G – little piece, part
výslovnost (ta, místnost) – pronunciation
začátek (obchod) – beginning
věta (žena) – sentence

dávat / :dát něco 4A někam – to put / place st somewhere
slovo (město) – word
tam – there
například – for example
část (ta, místnost) něčeho 2G – part of st

horní,-í,-í (cizí) – upper
dolní,-í,-í (cizí) – lower
pravý,-á,-é (mladý) – right
levý,-á,-é (mladý) – left
polovina (žena) něčeho 2G – half of st

víc – more
odpovídat / :odpovědět* na něco 4A – to answer st
otázka [o tás ka] (žena) – question

 

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) obchod, pokoj, žena, garáž, místnost, město, mladý, cizí, abyste mohli používat nová slova z článku.

2. Můžete si udělat tohle cvičení (jestli si dobře pamatujete gramatiku z textu):
Co je správně?
Dole / nahoře na obrázku je zelená tráva.
Dole / nahoře na obrázku je obloha.
Vepředu / uprostřed je řeka Vltava.
Vlevo / vpravo je vysoký černý strom.
Vlevo / vpravo je kostel Panny Marie Vítězné a Karlův most.
Vzadu / vepředu je žlutý keř (forzýtie).
Vzadu / vepředu je park Letná a Vítkov.

3. Jestli máte k článku a gramatice nějaké otázky, můžete mi je napsat do komentářů tady nebo na facebook.

4. Můžete si přečíst další článek o tom, jak popisovat obrázky a fotografie – tady na blogu.

 

Jana

 

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře