Jak popsat OBRÁZEK nebo FOTOGRAFII 3

V minulém článku, který si můžete přečíst tady,  jste se dozvěděli, jak popsat místo na obrázku (jak začít větu). Dnes budeme pokračovat.

Začnu tím, že v češtině neříkáme “můžeme vidět”, ale jenom “vidíme” nebo “je vidět / jsou vidět”:
NE Na téhle fotografii můžeme vidět stromy. ALE Na téhle fotografii vidíme stromy. / Na téhle fotografii jsou vidět stromy.

Taky když popisujeme fotografii, například z dovolené nebo z výletu, a mluvíme s kamarády, tak neříkáme “můžeš vidět”, ale jenom “vidíš”.
NE Na téhle fotce můžete vidět ty stromy, jak jsem vám o nich říkal. ALE Na téhle fotce vidíte ty stromy, jak jsem vám o nich říkal. / Na téhle fotce jsou vidět ty stromy, jak…

 

A tady máte možnosti, jak popsat obrázek nebo fotografii:

Na obrázku je… / Na obrázku je vidět(jeden) strom, (jedna) řeka (1N)
Na obrázku jsou… / Na obrázku jsou vidět(dva) stromy, (dvě) budovy (1N)

Na obrázku není  žádný,-á,-é… strom, řeka, nábřeží / Na obrázku nejsou žádné… stromy (1N)
Na obrázku není vidět celý,-á,-é… strom, řeka, nábřeží / Na obrázku nejsou vidět celé… stromy (1N)

Na obrázku vidím / vidímestrom, řeku (4A)
Na téhle fotce vidíš / vidítestrom, řeku (4A)

Na obrázku je vidět / vidím / vidíme kousek / část stromu, řeky (2G)
POZOR
Na obrázku je vidět půlka (1N) něčeho (stromu). X Na obrázku vidím půlku (4A) něčeho (stromu).

Nová slova
minulý,-á,-é (mladý) – last
článek (obchod) – article
číst / :přečíst* si něco 4A – to read st
dozvídat se / :dozvědět* se něco 4A – to learn, to find out
popisovat / :popsat* (popsal, popíše) něco 4A – to describe st

místo (město) – place
začínat / :začít* (začal, začne) – to start
věta (žena) – sentence
pokračovat – to continue
říkat / :říct* (řekl, řekne) – to say

vidět – to see
jenom – only
například – for example
dovolená (ta, mladá) – holiday
výlet (obchod) – trip

kamarád (pán) – friend
možnost (ta, místnost) – option
žádný,-á,-é (mladý) – no
celý,-á,-é (mladý)– whole, all, complete
kousek (obchod) něčeho 2G – a little piece / part of st

část (ta, místnost) něčeho 2G – part of st
půlka (žena) něčeho 2G – half of st
strom (obchod) – tree
řeka (žena) – river
budova (žena) – building

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) obchod, pán, žena, místnost, město, mladý, abyste mohli používat nová slova z článku.

2. Můžete si udělat tohle cvičení (jestli si dobře pamatujete gramatiku z textu):
Co je správně?
– Na obrázku je / jsou vidět nějaká budova.
– Na obrázku je / jsou vidět nějaké budovy.
– Na fotografii není / nejsou žádné stromy.
– Na fotografii není / nejsou žádný strom.
– Na obrázku je / vidím řeka.
– Na obrázku je / vidím řeku.
– Na fotografii je půlka / půlku domu.
– Na fotografii vidím půlka / půlku domu.
– Na obrázku je kousek strom / stromu.
– Na obrázku je strom / stromu.

3. Jestli máte k článku a gramatice nějaké otázky, můžete mi je napsat do komentářů tady nebo na facebook.

 

Jana

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře