Jak popsat OBRÁZEK nebo FOTOGRAFII

Umíte popsat obrázek v češtině? Proč je dobré umět popsat obrázek? Tady jsou tři situace, kdy se vám to může hodit:

 • když si s někým prohlížíte fotografie, například z dovolené,
 • když děláte nějakou zkoušku z češtiny,
 • když chodíte na kurz češtiny a na hodině děláte cvičení – popis obrázku.

V tomhle článku (a v dalších článcích) vám s popisem obrázku trochu pomůžu.

 

Slovo OBRÁZEK se mění jako vzor obchod a má mužský rod. Proto s ním používáme přídavná jména a zájmena s koncovkami mužského rodu:

 • jeden obrázek, dva obrázky, oba obrázky
 • tenhle obrázek, tyhle (dva) obrázky
 • ten pravý obrázek = ten obrázek vpravo
 • na jednom obrázku, na obou obrázcích (6L)

Ve slově OBRÁZEK  je mobilní -e-, které je  ve tvarech 1N a 4A  (jednotného čísla) a v ostatních tvarech (pádech) není.

Slovo FOTOGRAFIE se mění jako vzor růže a slovo FOTKA se mění jako žena. FOTOGRAFIE i FOTKA mají ženský rod, proto s nimi používáme přídavná jména a zájmena s koncovkami ženského rodu:

 • jedna fotografie / fotka, dvě fotografie, obě fotografie / fotky
 • tahle fotografie / fotka, tyhle (dvě) fotografie / fotky
 • ta pravá fotografie / fotka = ta fotografie / fotka vpravo
 • na jedné fotografii /fotce, na obou fotografiích = fotkách (6L)

POZOR!
NEříkáme v obrázku, v fotografii, v fotce ALE na obrázku, na fotografii = na fotce

VÝSLOVNOST
obrázek [-Z-] x obrázky, obrázku, obrázcích [-S-]
fotografie [-fi je], fotografii [-fi ji], fotografiích [-fi jích]

 

Extra
Obraz je velký a většinou visí na stěně doma, v restauraci nebo v galerii. Může to být i velká fotografie (v rámu).
Malíř namaloval tenhle obraz před sto lety. / Tenhle rám se k tomu obrazu nehodí.
Obrázek je malý a většinou je v knihách, v časopisech, v novinách… Může být nakreslený nebo to může být i fotografie.
To dítě namalovalo tenhle obrázek samo. / Co je napsané pod tím obrázkem?

Nová slova
obrázek (obchod) – picture
fotografie (růže) [P+] / fotka (žena) [M-] – photo(graph)
popisovat / :popsat* (popíše, popsal) něco – to describe
umět – to know how, to be able
hodit se někomu 3D –  to come in handy

prohlížet si / :prohlédnout* si něco 4A – to look at st
například – for example
dovolená (ta, mladá) – holiday
zkouška [s kouška] (žena) – exam
hodina (žena) – lesson / hour

cvičení (nádraží) – exercise
popis  (obchod) – description
článek (obchod) – article
pomáhat / :pomoct* někomu 3D s něčím 7I – to help sb with st
trochu – a little bit

slovo (město) – word
měnit se [mnje nit] – to change
vzor (obchod) – example word
rod (obchod) – gender
používat / :použít* (použije, použil) něco 4A – to use

přídavné jméno – adjective
zájmeno (město)– pronoun
koncovka (žena) – ending
pád (obchod) – case
ostatní,-í,-í (cizí)– other

říkat / :říct* (řekne, řekl)  něco 4A – to say
výslovnost (ta) – pronunciation
většinou  – usually / mostly
viset – to hang
stěna (žena) – wall

rám (obchod) – frame
malíř (muž) – artist
(:na)malovat – to paint
hodit se k něčemu 3D – to go with / to suit
nakreslený,-á,-é (mladý)– painted

sám, sama, samo – alone / by themself
napsaný,-á,-é – written

 

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) obchod, žena, růže, město, nádraží, muž, mladý, cizí, abyste mohli používat nová slova z článku.

2. Můžete si udělat tohle cvičení (jestli si dobře pamatujete gramatiku z textu):
Co je správně?
– To je obrázek / obrázku.
– To jsou obrázcích / obrázky.
– Na tom obrázek / obrázku je dům.
– Na těch obrázcích / obrázky jsou domy.
– To je fotografii / fotografie.
– Na té fotografii / fotografie je dům.

3. Jestli máte k článku a gramatice nějaké otázky, můžete mi je napsat do komentářů tady nebo na facebook.

4. Tady si můžete přečíst další článek o tom, jak popisovat obrázky nebo fotografie.

 

Jana

 

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince jsem učila skoro 20 let. Založila jsem Český blog pro cizince a napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře