Jak se narodila Čeština extra

Tenhle týden je to přesně 5 let, co byla vydána Čeština extra, tak vzpomínám, jaké to bylo, jak to všechno začalo. Jestli vás zajímá, jak a proč Čeština extra vznikla a proč se jmenuje tak, jak se jmenuje, čtěte dál 🙂

 

Jak to všechno začalo?

Vlastně to začalo už před 20 lety, když jsem začala učit češtinu pro cizince. Brzo jsem zjistila, že neexistuje moc materiálů a učebnic češtiny pro cizince. Ty, které existovaly, se mi moc nelíbily. Většinou měly všechny na začátku každé lekce nejdřív jeden (velmi) krátký text, pak hodně gramatiky a nakonec několik cvičení na tu gramatiku. Nelíbilo se mi, že tam bylo málo textů a cvičení a že tam bylo hodně gramatiky.

Tak jsem začala psát vlastní cvičení a vlastní texty. Celých dvacet let jsem používala hlavně moje vlastní materiály, občas jsem učila podle Czech Step By Step od Lídy Holé.

Moje materiály a cvičení se mým studentům líbily a já jsem viděla, že jim hodně pomáhají. Asi v roce 2005 mě napadlo, že bych je mohla vydat jako učebnici, aby pomáhaly i jiným studentům češtiny, nejen těm mým. Hledala jsem nějaké nakladatelství, které by moji učebnici vydalo, ale žádné jsem nenašla.

O několik měsíců později jsem viděla v knihkupectví knihu Čeština pro život od nakladatelství Akropolis, která se mi moc líbila, jak vypadala, ale taky se mi moc líbily texty a cvičení, které v ní byly. A hned jsem věděla, že jestli chci vydat knihu s mými cvičeními, tak ji chci vydat u nakladatelství Akropolis, aby byla taky takhle krásná.

O několik dnů později jsem šla na schůzi Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a tam byla jedna paní z nakladatelství Akropolis, která tam prodávala učebnice češtiny pro cizince, které vydalo nakladatelství Akropolis (byla tam i Čeština pro život). Řekla jsem té paní, že mám hodně různých cvičení, jestli by je nechtěli vydat. Ona mi dala kontakt na majitele nakladatelství. Tak jsem mu napsala nebo zavolala (už si to nepamatuju) a on si se mnou domluvil schůzku.

Nějaká cvičení jsem mu poslala předem, něco jsem vzala na schůzku. On řekl, že se mu moje cvičení líbí a jestli bych pro jeho nakladatelství mohla napsat nějakou knihu o české gramatice pro začátečníky, kde by byla taky cvičení, něco jako je anglická Murphyho Grammar in Use. Řekla jsem ano, i když jsem vůbec netušila, jak to udělám.

Věděla jsem, že nechci psát další učebnici pro začátečníky, protože učebnic pro začátečníky je všude hodně (a bylo by velmi těžké konkurovat té nejpopulárnější – Czech Step By Step).
Tak jsem chtěla napsat nějakou knihu pro samostudium, kterou by mohli používat všichni studenti češtiny a mohli by si v ní procvičit to, co se učí na hodinách češtiny. Bylo by to něco navíc k jejich učebnici češtiny, něco EXTRA.

Chtěla jsem napsat buď knihu s jednoduchými texty (jako jsou na Českém blogu pro cizince), nebo knihu, kde budou praktické dialogy. Měla jsem docela jasnou a přesnou představu, jak by měly tyhle knihy vypadat. Ale nakladatel pak řekl, že se mu líbí moje cvičení na gramatiku a že chce, abych napsala knihu o gramatice. To byl pro mě velmi těžký úkol.

 

Nová slova
vydávat / :vydat něco 4A – to publish
vzpomínat / :vzpomenout si – to remember
vznikat / :vzniknout – to be established
zjišťovat / :zjistit něco 4A – to find out
vlastní,-í,-í (cizí) – (my) own


pomáhat / :pomoct někomu 3D – to help sb
napadlo mě – I had an idea
hledat něco 4A – to look for st
nacházet / :najít (najde, našel) něco 4A – to find st
nakladatelství (nádraží) – publishing house


o několik měsíců / dnů později – a few months / days later
knihkupectví (nádraží) – book store
vypadat – to look (like)
hned – immediately
majitel (učitel) – owner


schůze (růže), schůzka (žena) – meeting
domlouvat si  / :domluvit si něco 4A s někým 7I – to arrange st with sb
vůbec jsem netušila – I had no idea
začátečník – beginner
buď – nebo – either – or


jednoduchý,-á,-é (mladý) – simple
jasný,-á,-é (mladý) – clear
přesný,-á,-é (mladý) – exact
představa (žena) – idea
nakladatel (učitel) – publisher


úkol (hrad) – task

přesně, vlastně  – najdete na straně 213 v Češtině extra

Jak jsem psala Češtinu extra

Na začátku roku 2008 jsme se sešli a podepsali smlouvu a domluvili se, že Čeština extra vyjde v srpnu 2008. To znamená, že jsem měla tři měsíce na to, abych ji napsala, protože pak musela ještě na korekturu a do grafického studia. A samozřejmě do tiskárny. Myslela jsem, že to za ty tři měsíce napíšu, když budu pracovat každý večer a každý víkend. Ale nešlo to.
Možná kdybych měla jasnou a přesnou představu, jak bude vypadat, ale to já jsem neměla. Já jsem neměla žádnou představu, jak bude kniha vypadat. Jenom jsem věděla, že nechci přesně kopírovat English Grammar in Use. Jenom jsem se inspirovala.

Pan nakladatel chtěl, aby lekce byly krátké, vždycky na dvě strany – na levé straně bude vysvětlení gramatiky a na pravé straně cvičení (jako v Murphym).
Jinak jsem měla volnou ruku a mohla jsem ji udělat, jak jsem chtěla (například jsem chtěla, aby byla vytištěna na recyklovaném papíře, aby byla hodně barevná, aby k ní byl audioklíč…).

Tak jsem začala psát. Věděla jsem, že bude mít tři části – otázky, slovesa a vzory podstatných jmen.
Věděla jsem, že chci, aby byla napsaná jenom česky a že musím psát jednoduchou češtinou, aby tomu rozuměli i začátečníci.

Začala jsem psát. Psala jsem každou volnou chvíli. Když jsem cestovala po Praze nebo čekala na studenta, tak jsem si aspoň dělala poznámky nebo kontrolovala už hotové texty. Texty jsem posílala kolegyni a konzultovala jsem je s ní. Rukopis byl hotový na začátku září (takže se musel změnit termín vydání knihy).

V nakladatelství se na rukopis podívali a řekli mi, co tam mám ještě změnit. Celý rok jsem se scházela s redaktorkou a diskutovaly jsme o textech a cvičeních v Češtině extra. Ona chtěla, aby tam bylo víc informací o gramatice. Já jsem to chtěla mít minimalistické 🙂
Takže bylo často dost těžké najít kompromis, abychom byly obě spokojené.

V červnu 2009 byl rukopis přepsaný a připravený do grafického studia a do tiskárny. Ale panu nakladateli se nelíbil, protože tam bylo moc textu… A (říkal) že takhle to nevydá, že to musím přepsat.
Byla jsem pěkně naštvaná, protože první verze rukopisu měla málo textu. V téhle druhé verzi bylo moc textu kvůli jejich redaktorce. Řekla jsem, že nic přepisovat nebudu a že knihu nevydáme. Pan nakladatel mi řekl, ať si udělám pár týdnů nebo měsíců pauzu, a pak uvidíme.

Do konce roku jsem tedy nic nepsala a od ledna 2010 jsem rukopis začala přepisovat. A dnes jsem moc ráda, že nebyla vydána ta první verze, protože verze z roku 2010, která byla nakonec vydána, je daleko lepší. Testovala jsem ji totiž na svých studentech. Taky jsem se scházela s kolegou Troyem, který je jeden z nejlepších učitelů angličtiny, jaké znám, a který se učil česky. Vždycky udělal nějaká cvičení za domácí úkol a pak mi řekl, co se mu líbilo a co bych měla změnit. To pro mě bylo velmi důležité a užitečné.

V září 2010 byl rukopis hotový a já jsem ho poslala kolegyni na korekturu. Mezitím jsem najednou měla hodně volného času, který jsem byla zvyklá trávit u počítače. A tak jsem začala psát Český blog pro cizince.

Během roku 2011 jsem spolupracovala s grafikem a taky jsem rukopis snad tisíckrát kontrolovala. Jestli je grafika všude stejná, jestli jsou barvy použité správně (a stejně je tam na str. 162 místo modré žlutá barva), jestli někde nechybí čárka, tečka nebo háček… I když jsem rukopis četla tisíckrát a opravila stovky malých chyb, stejně jsem tam vždycky ještě nějakou chybu našla. A několik jsem nenašla (tedy našla, když byla kniha vydána) a ty tam zůstaly 🙂

Na jaře 2012 jsem strávila jeden celý intenzivní den v nahrávacím studiu, když se nahrával audioklíč. Začali jsme ráno v devět hodin a skončili jsme večer v devět hodin. Měli jsme jenom krátkou přestávku na oběd, kdy jsme si objednali pizzu. To pro mě byla skvělá a zajímavá zkušenost. Večer už jsme se i hodně smáli, protože herci už byli hodně unavení a říkali nesmysly…

4. července 2012 jsem dostala od nakladatelství krabici plnou Češtin extra. Konečně jsem držela svoji knihu v ruce (po 4 letech).

 

podepisovat / :podepsat (podepíše, podepsal) něco 4A – to sign st
smlouva – contract
nešlo to – it was not possible
strana – page
jinak – otherwise
mít volnou ruku –
aspoň – at least
rukopis – manuscript

samozřejmě, možná

 

 

 

Jana Harperová

Češtinu pro cizince učím 20 let. Vždycky mě to moc bavilo a baví mě to pořád! Nejvíc mě baví psát články na Český blog pro cizince a taky vytvářet různá cvičení, která jsou praktická a užitečná a která pomáhají mým studentům komunikovat s Čechy a žít v České republice. Napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře