KURZY ČEŠTINY pro cizince

SKUPINOVÉ KURZY

Kurzy nejsou pravidelné - je to vždycky jedno nebo více setkání na jedno konkrétní téma.

 • Procházky s Češtinou extra - učíme se a procvičujeme základní českou gramatiku a konverzaci venku, na čerstvém vzduchu na reálných situacích, pro maximálně osm lidí, více informací tady.
 • Čeština extra u šálku kávy - učíme se a procvičujeme základní českou gramatiku a konverzaci v kavárně, pro maximálně čtyři lidi, více informací tady.

Slova z textu přeložená do angličtiny

skupina - group
pravidelný,-á,-é - regular
vždycky - always
setkání - meeting / rande-vous
téma (to) - topic / theme
procházka - a walk
procvičovat - to practise
základní - basic
venku - outside
čerstvý,-á,-é - fresh
vzduch - air
šálek - cup

Půjdeme na procházku do jednoho z pražských parků a během procházky budeme procvičovat gramatiku z Češtiny extra, na reálných situacích.
Na procházku můžete přijít, i když nemáte moji knihu Češtinu extra.
Na některých procházkách půjdeme taky do ulic nebo do historického centra Prahy a kromě gramatiky se naučíte taky něco o české kultuře a české historii.

Budeme venku, na čerstvém vzduchu, budeme chodit z místa na místo...

Věřím, že takhle se gramatiku naučíte rychleji a lépe, než když sedíte hodinu uvnitř ve třídě nebo v kanceláři a popisujete obrázky.
My budeme popisovat reálné situace, které uvidíme, a budeme o nich mluvit!

 

Jak to bude vypadat?

PŘED PROCHÁZKOU si rezervujete místo a já vám potom pošlu seznam slov a frází, které budeme na procházce (pravděpodobně) používat. A také ve kterých lekcích najdete gramatiku, kterou budeme procvičovat.

 

NA PROCHÁZCE budeme mluvit o tom, co uvidíme kolem, co se bude dít kolem nás a budeme používat gramatiku na reálných situacích.
Mám pro vás připravené různé aktivity nebo hry, které vám pomůžou začít používat gramatiku automaticky a přirozeně.
Taky se naučíte navrhovat něco, říct svůj názor, domlouvat se a plánovat, ptát se a odpovídat, vyprávět o něčem.

Každá procházka má nějaké téma (například Slovesa pohybu, "Líbí se mi / Baví mě"...).
Kromě toho budeme na každé procházce taky procvičovat základní gramatiku, se kterou mají studenti často problémy:

 • všechny časy (minulý, přítomný, budoucí)
 • slovesný vid (dokonavá x nedokonavá slovesa)
 • imperativ a kondicionál (pro pokročilejší studenty)
 • osobní zájmena a jejich správné tvary
 • shodu (L 4) a správný slovosled (L 6)
 • otázky a odpovědi (jak se správně zeptat a jak správně odpovědět) 

Kromě gramatiky budeme taky hodně procvičovat správnou výslovnost a různé užitečné fráze nebo slova, která Češi často používají. Když je budete používat i vy, bude vaše čeština znít přirozeně a lidi vám budou víc rozumět

Na konci procházky půjdeme společně do blízké kavárny, kde shrneme a zopakujeme to, co jsme se na procházce naučili. 

 

PO PROCHÁZCE vám pošlu shrnutí toho, co jsme dělali a co jsme se naučili a taky nová slova.

Ke každé procházce si taky budete moct koupit e-book, kde budou krátké články a taky různá cvičení, abyste si mohli ještě víc procvičit to, co jste se učili na procházce.

Když nebude hezké počasí (bude velká zima nebo bude pršet), nebudeme venku celé dvě až tři hodiny, ale začneme procházku v kavárně, připravíme si slova, gramatiku, fráze, které budeme potřebovat, a pak půjdeme na chvíli ven 🙂 A pak se zase vrátíme dovnitř.

Základní informace:

Malá skupina: maximálně 8 lidí
Čas: o víkendu, dvě hodiny
Cena: 600 Kč za osobu / procházku
V ceně je procházka (aktivity, konverzace, procvičení gramatiky) a PDF dokument, kde jsou fráze a nová slova z procházky.

Jak si rezervovat místo na procházce?

 1. Vyberete si procházku (například Slovesa  pohybu III).
 2. Kliknete na barevné políčko a otevře se vám okno.
  Nahoře vidíte datum a čas procházky a taky cenu. 
 3. V okně pod tím vyplníte políčka - napíšete tam vaše jméno a příjmení, váš e-mail a telefon, vyberete, jestli chcete rezervovat jenom jedno místo pro sebe, nebo jestli chcete rezervovat i místo pro kamaráda / kamarádku / kamarády.
 4. Nakonec kliknete na modré tlačítko VYTVOŘIT REZERVACI. A máte hotovo. Jestli chcete, můžete si teď rezervovat další procházku 🙂

Během chvíle vám přijde e-mail, že "Rezervace čeká na potvrzení". Až vaši rezervaci potvrdím, přijde vám další e-mail, že rezervace je platná / byla schválena, že můžete přijít na procházku 🙂

Pak ještě dostanete e-mail, kde budou fráze a slova, která budete na procházce potřebovat.

Procházku si prosím rezervujte nejpozději v pátek večer. Jestli v sobotu nebudou minimálně tři rezervovaná místa, procházka se ruší.

Procházky se konají, když přijdou alespoň tři studenti. 

Těším se na vaše rezervace a hlavně na vás na procházkách! Jana

Co si myslí o Procházkách s Češtinou extra studenti?

Procházka I and II were very helpful to put my passive Czech grammar knowledge to use in speaking. I recommend Jana's courses to anyone at any level who now wants to focus on speaking and speaking fluidly. Practicing verbs of motion and the conditional in the unique active method that Jana uses makes it understandable and memorable and fun. It's drilling the grammar without feeling like drills at all. I purchased her book which allows me to follow-up on my own in the same framework in which she presented during the walks. I am so happy to have participated because I already feel like my speaking has improved and I definitely have more confidence using what we practiced. I am looking forward to the next event...and new friends who want to speak Czech!

Cori

Slova z textu přeložená do angličtiny

procházka - walk
pražský,-á,-é - Prague(s)
během - during
procvičovat - to practise
přicházet / :přijít - to come
i když - even though
ulice - street
kromě - apart from
učit se / :naučit se - to learn
venku - outside
čerstvý,-á,-é - fresh
vzduch - air
místo - place

takhle - like this
naučit se - to learn
rychleji - faster
lépe - better
sedět - to sit
uvnitř - inside
třída - classroom
kancelář - office
popisovat - to describe
obrázek - picture

před - before
každý,-á,-é - every / each
posílat / :poslat (pošle) - to send
seznam - list
používat / :použít - to use
vidět / :uvidět - to see
kolem - around
dít se (děje se, dělo se) - to happen
kromě - except from / apart
správný,-á,-é - correct
výslovnost - pronunciation
hra - game
přirozeně - naturally
:shrnout (shrne) - to summerize
opakovat / :zopakovat - repeat / revise
po - after
shrnutí - summary

skupina - group
čas - time
přibližně - approximately
možná - maybe
téma - topic
termín - date
slovesa pohybu - verbs of movement 

vybírat si / vybrat si (vybere si) - to choose
klikat / :kliknout na něco 4A - to click
políčko - space 
otevírat / :otevřít (otevře) - to open
okno - window
nahoře - above / up
čas - time
cena - price
vyplňovat / :vyplnit - to fill in
jméno - name
příjmení - surname
jestli - if
jenom - only
místo - place
tlačítko - button
vytvářet / :vytvořit něco 4A - to create
hotovo - finished / done

 

vybírat si / vybrat si (vybere si) - to choose
klikat / :kliknout na něco 4A - to click
políčko - space 
otevírat / :otevřít (otevře) - to open
okno - window

nahoře - above / up
čas - time
cena - price
vyplňovat / :vyplnit - to fill in
jméno - name
příjmení - surname

jestli - if
jenom - only
místo - place
tlačítko - button
vytvářet / :vytvořit něco 4A - to create

hotovo - finished / done
během - during
chvíle - while
přicházet / :přijít (přijde) - to come / to arrive
čekat / :počkat - to wait
potvrzovat / :potvrdit něco 4A - to confirm

- when
další,-í,-í - next / another
platný,-á,-é - valid
schválen,-a,-o - approved
těšit se na něco / někoho 4A - to look forward to
hlavně - mainly

nejpozději - latest
pátek - Friday
večer - evening
jestli - if
sobota - Saturday
místo - place
rušit / :zrušit - to cancel
konat se - to take place
alespoň - at least