KURZY ČEŠTINY pro cizince

Od září 2018 nabízím tyhle kurzy:

  • skupinové (pro maximálně osm studentů)
    Procházky s Češtinou extra
  • individuální (jednorázová setkání na konkrétní téma) 

 

Kurzy nejsou pravidelné - je to vždycky jedno nebo dvě setkání na jedno konkrétní téma.

Slova z textu přeložená do angličtiny

září - September
nabízet / :nabídnout  něco 4A - to offer
skupina - group
procházka - a walk
setkání - meeting / rande-vous
půl dne - half a day
jednorázový,-á,-é -  one off
téma (to) - topic / theme
pravidelný,-á,-é - regular
vždycky - always

 

 

Procházky s Češtinou extra

Půjdeme na procházku do jednoho z pražských parků a během procházky budeme procvičovat gramatiku z Češtiny extra, na reálných situacích.
Budeme venku, na čerstvém vzduchu, budeme chodit z místa na místo...

Věřím, že takhle se gramatiku naučíte rychleji a lépe, než když sedíte hodinu uvnitř ve třídě nebo v kanceláři a popisujete obrázky. My budeme popisovat reálné situace, které uvidíme, a budeme o nich mluvit!

 

Jak to bude vypadat?

Před každou procházkou si rezervujete místo a já vám potom pošlu seznam slov a frází, které budeme na procházce (pravděpodobně) používat. A také ve kterých lekcích najdete gramatiku, kterou budeme procvičovat.

Na procházce budeme mluvit o tom, co uvidíme kolem, co se bude kolem nás dít. Budeme používat gramatiku z Češtiny extra na reálných situacích.
Kromě gramatiky budeme taky hodně procvičovat správnou výslovnost.
A taky pro vás mám připravené různé aktivity nebo hry, které vám pomůžou začít používat gramatiku automaticky a přirozeně.

Na konci procházky půjdeme společně do blízké kavárny, kde shrneme a zopakujeme to, co jsme se na procházce naučili. 

Po procházce vám potom ještě pošlu shrnutí toho, co jsme dělali a co jsme se naučili a taky nová slova.

Ke každé procházce si taky budete moct koupit e-book, kde budou krátké články a taky různá cvičení, abyste si mohli ještě víc procvičit to, co jste se učili na procházce.

Malá skupina: maximálně 8 lidí
Čas: pátek odpoledne nebo víkend, přibližně 90 - 120 minut, možná víc

Témata a termíny:

  • slovesa pohybu I L 26, L 28  16. září 2018
  • slovesa pohybu II L 26 - L 29  23. září 2018
  • koncovky pádů 1N a 4A L 34 - L 50
  • KDE? x KAM? předložky, pády a správné koncovky, slovesa L 10 - 11
  • slovesný vid - L 30
  • "Líbí se mi..." x "Baví mě..." L 5

 

Termíny procházek budou brzy tady nebo na facebooku Čeština extra.

Víc informací o Procházce s Češtinou extra na téma Slovesa pohybu je tady.

Slova z textu přeložená do angličtiny

procházka - walk
pražský,-á,-é - Prague(s)
během - during
procvičovat - to practise
venku - outside
čerstvý,-á,-é - fresh
vzduch - air
místo - place

 

takhle - like this
naučit se - to learn
rychleji - faster
lépe - better
sedět - to sit
uvnitř - inside
třída - classroom
kancelář - office
popisovat - to describe
obrázek - picture

před - before
každý,-á,-é - every / each
posílat / :poslat (pošle) - to send
seznam - list
používat / :použít - to use
vidět / :uvidět - to see
kolem - around
dít se (děje se, dělo se) - to happen
kromě - except from / apart
správný,-á,-é - correct
výslovnost - pronunciation
hra - game
přirozeně - naturally
:shrnout (shrne) - to summerize
opakovat / :zopakovat - repeat / revise
po - after
shrnutí - summary

skupina - group
čas - time
přibližně - approximately
možná - maybe
téma - topic
termín - date
slovesa pohybu - verbs of movement