Procházky s Češtinou extra

SLOVESA POHYBU

Slovesa pohybu jsou hodně důležitá a používají se hodně často. Víte, jaký je rozdíl mezi slovesy jít a jet, jít a chodit, vést a vézt?

Jestli máte Češtinu extra a už jste dělali lekce 26 - 29, tak to určitě víte 🙂
Ale umíte ta slovesa používat automaticky? Rozumíte automaticky, jestli to sloveso znamená "pěšky" nebo "autem, vlakem, tramvají..."? Nebo o tom musíte chvíli přemýšlet? 

Jestli musíte vždycky přemýšlet, které sloveso máte použít, a nelíbí se vám to, chcete to umět automaticky, bez přemýšlení, můžete to změnit na naší Procházce s Češtinou extra.

 

Co se budeme učit?

 • správnou výslovnost, abyste vy rozuměli a aby lidi dobře rozuměli vám
 • správné tvary (procvičíme všechny osoby a časy, taky imperativ a kondicionál)
 • správné předložky, které se používají se slovesy pohybu
 • hodně užitečných slov a frází, která se často používají se slovesy pohybu
 • různé otázky a odpovědi (se slovesy pohybu), které lidi často používají

Kromě toho na každé procházce procvičujeme gramatiku z lekcí
4 Shoda, 6 Slovosled, 25 Modální slovesa a 50 Zájmena.

Tohle všechno se budeme učit venku, na čerstvém vzduchu v parku, kde je hodně zeleně (stromy, tráva, květiny). Budeme se přitom pohybovat - budeme chodit, pak si sedneme na lavičku nebo na trávu, pak zase někam půjdeme... 

Všechno, co se budeme učit, si "zapíšete" přímo do hlavy / do paměti, takže to budete moct v budoucnu vždycky použít. Nebudete to muset hledat někde v sešitě - budete hned moct říct, co budete chtít 🙂

Samozřejmě ode mě dostanete materiály, kde bude všechno, o čem jsme na procházce mluvili. Na konci procházky budete mít příležitost si zapsat to, co potřebujete.   

Procházka Slovesa pohybu I je pro ty, kteří se začínají učit česky nebo si chtějí procvičit základní gramatiku. Na téhle procházce se naučíme a budeme procvičovat hlavně:

 • správnou výslovnost sloves pohybu
 • správné tvary sloves pohybu (všechny osoby a všechny časy)
 • imperativ sloves pohybu (L 32)
 • základní odpovědi na otázky se slovesy pohybu
 • základní jednoduché konverzační fráze

Správné předložky a správné koncovky, kondicionál a pokročilejší konverzační fráze budeme procvičovat na procházce Slovesa pohybu II.

 

Procházku si prosím rezervujte nejpozději v pátek večer. Jestli v sobotu nebudou minimálně tři rezervovaná místa, procházka se ruší.

Procházky se konají, když přijdou alespoň tři studenti. 

Příští procházka bude:

Slovesa pohybu I

Cena: 600 Kč za osobu, zaplatíte hotově na místě (na procházce)

Sraz: v neděli 7. října v  11 hodin u Výstaviště (tram 12, 17, 6) - před kavárničkou Stromovous, u vstupu do parku. Těším se na vás! Jana


Slovesa pohybu II

Procházka Slovesa pohybu II je pro ty, kteří se už česky učí a znají základní gramatiku, hlavně slovesa - všechny osoby a všechny tři časy (minulý, přítomný a budoucí). Na téhle procházce se naučíme a budeme procvičovat hlavně:

 • správné předložky se slovesy pohybu
 • kondicionál sloves pohybu (L 31)
 • pokročilejší konverzační fráze, hlavně s kondicionálem

Správnou výslovnost a správné tvary (všechny osoby a časy a imperativ) sloves pohybu a základní konverzační fráze procvičujeme na procházce Slovesa pohybu I.

Cena: 600 Kč za osobu, zaplatíte hotově na místě (na procházce)

Sraz: v neděli 14. října v  11 hodin u Výstaviště (tram 12, 17, 6) - před kavárničkou Stromovous, u vstupu do parku. Těším se na vás! Jana


Slovesa pohybu III

Procházka Slovesa pohybu III je pro ty, kteří si chtějí procvičit základní gramatiku a slovesa pohybu a navíc se chtějí dozvědět něco o české kultuře (o historii, o umění...). Na téhle procházce se naučíme a budeme procvičovat hlavně:

 • slovesa pohybu (všechny tvary, časy, imperativ, kondcionál, předložky...)
 • pokročilejší konverzační fráze
 • konverzaci - otázky a odpovědi (všechny typy)

Správnou výslovnost a správné tvary (všechny osoby a časy a imperativ) sloves pohybu a základní konverzační fráze procvičujeme na procházce Slovesa pohybu I.

Správné předložky a správné koncovky, kondicionál a pokročilejší konverzační fráze budeme procvičovat na procházce Slovesa pohybu II.

Cena: Tuhle neděli bude procházka Slovesa pohybu III poprvé, proto je cena nižší  - 450 Kč za osobu. Zaplatíte hotově na místě (na procházce).

Sraz: v neděli 7. října v  14:30 hodin na Náměstí Míru (Praha 2 - Vinohrady) - na lavičce před kostelem. Kromě sloves pohybu budeme mluvit i o svatém Václavovi. Těším se na vás! Jana

Témata podzim 2018
Svatý Václav - 7. 10. 2018
Vznik Československa - 21. 10. 2018
17. listopad -


Slova z textu přeložená do angličtiny

sloveso pohybu - verb of movement
důležitý,-á,-é - important
často - often
používat / :použít - to use
rozdíl (mezi) - difference (between)
jestli - if
- already
lekce - lesson / unit
určitě - certainly
umět - to be able
znamenat - to mean
chvíle - a while
přemýšlet o něčem 6L - to think about
vždycky - always
líbit se někomu 3D - to like
bez - without
měnit / :změnit něco 4A - to change

správný,-á,-é - correct
výslovnost - pronunciation
rozumět - to understand
tvar - form
procvičit - to practise
osoba - person
čas - tense
předložka - preposition
užitečný,-á,-é - useful
slovo - word
často - often
různý,-á,-é - different / various
otázka - question
odpověď - answer
používat / :použít - to use

tohle všechno - all this
venku - outside
čerstvý,-á,-é - fresh
vzduch - air
strom - tree
tráva - grass
květina - flower
pohybovat - to move
lavička - bench
zapisovat si / :zapsat si - to note / take down
přímo - directly
hlava - head
paměť - memory
hledat - to look for
sešit - notebook
hned - immediately
říkat / :říct - to say
chtít - to want
samozřejmě - of course
konec - end
příležitost - opportunity 

první - first
proto - that's why
cena - price
osoba - person
platit / :zaplatit - to pay
místo - place / spot
hotově - cash

sraz - meeting (point)'
před - in front of
kavárnička - (little) café
vstup - entrance
těšit se na  - to look forward to
vás - you

začínat / :začít - to start / to begin
učit se / :naučit se něco 4A  - to learn
procvičovat / :procvičit (si) něco 4A - to practise
základní,-í,-í - basic
hlavně - mainly
správný,-á,-é - correct
výslovnost - pronunciation
tvar - form
osoba - person
čas - tense / time
jednoduchý,-á,-é - simple
předložka - preposition
koncovka - ending
pokročilý,-á,-é - advanced