Sloveso KONČIT / :SKONČIT

Možná jste viděli na faceboku stránky ČEŠTINA EXTRA obrázky se slovesem končit / :skončit. V tomhle článku se na tohle sloveso podíváme podrobněji.

 

Jak se používá sloveso KONČIT / :SKONČIT

Nejdřív se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi KONČIT a SKONČIT.
Končit je nedokonavé sloveso. To znamená, že má tři tvary: minulý (končil), přítomný (končí), budoucí (bude končit).

Skončit je dokonavé sloveso. Píšu před něj dvě tečky, abyste si pamatovali, že má jenom dva tvary: minulý (skončil), přítomný (skončí), nemá budoucí tvar se slovem bude.
Dvě tečky u dokonavého slovesa taky znamenají, že tohle sloveso používáme, když je něco rychlé nebo krátké, (u)zavřené a kompletní, nepotřebujeme o tom víc mluvit. Je to jako jeden bod, tečka.

Proto často (za normální situace) používáme kombinaci obou sloves: skončit pro minulý a budoucí čas, končit pro přítomný čas (protože skončit nemá přítomný tvar, je to něco zavřeného, kompletního):
film už skončil – film právě končí – film skončí za 10 minut

Tvary končil a bude končit používáme, když chceme něco zdůraznit nebo když nemáme všechny informace a chceme se ještě na něco zeptat:
Film nekončil v devět hodin, ale až v půl desáté. – V kolik hodin bude končit ten film? Nevím, asi v devět?

Někdo by možná v těch příkladech použil dokonavé sloveso skončit. A nebyla by to chyba, protože používání dokonavých a nedokonavých sloves je taky často subjektivní. Záleží na tom, jak to vidí člověk, který mluví.

Vy si musíte zapamatovat, že

 • sloveso skončit nemá budoucí tvar se slovem bude, budu
 • přítomný tvar skončí se používá pro budoucí čas (neznamená, že se to děje teď, ale až za chvíli nebo potom).

 

NOVÁ SLOVA

končit / :skončit – to finish / to end up
sloveso (město) – verb
podrobně, podrobněji (Jak?) – in detail, more in detail

nejdřív – first
dívat se / :podívat se na něco 4A – to look at
rozdíl (obchod) (mezi čím 7I) – difference (between)

(ne)dokonavé sloveso – (im)perfective verb
znamenat – to mean
tvar (obchod) – form
minulý,-á,-é (mladý) – past
přítomný,-á,-é (mladý) – present
budoucí,-í,-í (cizí)– future

tečka (žena) – dot
(:za)pamatovat si něco 4A – to remember st
slovo (město) – word
bod (obchod) – point
čas (obchod) – tense

zdůrazňovat / :zdůraznit něco 4A – to point out / to emphasize
ptát se / :zeptat se na něco 4A – to ask about st
někdo (kdo) – someone / some people
možná – maybe
chyba (žena) – mistake

často – often
záležet na něčem 6L – to depend on st
dít* se, děje se, dělo se – to happen
potom – later, afterwards

Tady je několik příkladů, jak se slovesa končit / :skončit používají:

 • někdo / něco + sloveso končit / :skončit

Dovolená končí. Hodina češtiny už skoro končí.
Film skončil. x Výstava skončila. x Představení skončilo.

 • někdo / něco + sloveso končit / :skončit + někdy

Tady můžeme použít předložky v, na, za, před, kolem, o  (další možnosti a jak se tyhle předložky používají je v Češtině extra v lekci 12 Kdy?)
Dovolená končí už za dva dny. Hodina češtiny končí přesně v 10 hodin. Výstava skončila už včera. Představení skončilo před hodinou.

 • někdo + sloveso končit / :skončit + někde

Tady můžeme použít předložky na, v, pod, u  (další možnosti a jak se tyhle předložky používají je v Češtině extra v lekci 10 Kde?)
Každý den končím v práci v pět hodin. Na zahradě už jsem skončil – všechno už je tam hotové, tak jdu domů na čaj
. Celý večer pil alkohol a (nakonec) skončil pod stolem.

 • někdo / něco + sloveso končit / :skončit + nějak
 • něco + sloveso končit / :skončit + 7I

Jak něco nebo někdo končí nebo skončí? Můžeme použít příslovce nebo tvary 7I. (další možnosti a jak se tyhle předložky používají je v Češtině extra v lekci 16 Jak?)
Zápas skončil nerozhodně. Film skončil (úplně) jinak, než jsem čekal. Návštěva skončila jako obvykle – všichni se pohádali. = Návštěva skončila hádkou.

 • někdo + sloveso končit / :skončit s něčím / někým 7I

Když někdo s něčím skončí, znamená to, že už to nebude dělat, že to přestane dělat, často protože už to dělat nechce.
Od nového roku končím s kouřením.  Příští rok skončím s tou prací a budu cestovat. Kvůli nemocnému kolenu musel skončit s fotbalem.

 

POZOR!
Studenti často používají sloveso končit / :skončit  s tvarem 4A a taky s jiným slovesem, ale takhle Češi tohle sloveso nepoužívají. Místo toho používáme:

 • sloveso DOKONČOVAT / :DOKONČIT něco 4A (většinou se slovem to)
 • sloveso DODĚLÁVAT / :DODĚLAT něco 4A [M-] (většinou se slovem to)
 • (úplně jiné) dokonavé sloveso (:přečíst, :napsat, :vypít…)
 • (úplně jiné) sloveso s prefixem do– (:dočíst, :dopsat, :dopít…).

Kdy to dokončíš? Kdy dokončíš ten projekt? Přečetl jsem ten článek. Dočetl jsem tu knihu. NE Skončil jsem ten článek. Skončil jsem číst ten článek.

 

používat / :použít* (použije, použil)  – to use
příklad (obchod) – example
dovolená – holiday

hodina češtiny – Czech lesson
skoro – almost, nearly
výstava (žena) – exhibition
představení [přet sta ve ní] (nádraží) – performance

předložka [pře dloš ka] (žena) – preposition
přesně, přesněji (Jak?) – exactly, more exactly
– already
další,-í,-í (cizí) – other
možnost (jedna, místnost) – option


hotový,-á,-é (mladý) ready, finished
příslovce – adverb
zápas (obchod) – match
nerozhodně (Jak?) – draw
návštěva [náf š tje va]- visit


jako obvykle – as usual
(:po)hádat se – to argue / to quarrel
hádka [hát ka] (žena) – quarrel
kouření (nádraží) – smoking
přestávat / :přestat*, přestane, přestal něco dělat – to stop doing st.


kvůli něčemu 3D – because of st.
koleno (město) – knee
takhle – like this
místo toho – instead
většinou – usually, mostly, most of the time
úplně jiný,-á,-é – completely different
:dočíst* – to finish reading

 

CO MŮŽETE UDĚLAT TEĎ?

1. Můžete si zapsat nová slova z článku, která jsou pro vás relevantní a která si chcete zapamatovat. Nezapomeňte, že u každého slova musíte mít „kompletní informaci“, jinak ho nemůžete používat správně! Článek o tom, jak si správně zapisovat, bude tady na blogu brzy 🙂

2. Podívat se do Češtiny extra (nebo jiné učebnice, kde jsou tabulky), jak se mění slova (vzory) žena, obchod, nádraží, město, mladý, cizí, abyste mohli používat nová slova z článku.

3. Můžete si udělat tohle cvičení (jestli si dobře pamatujete gramatiku a nová slova z textu):
Co je správně?
– Kdy bude končit / skončit ten film?
– Film už končil / skončil.
– Výstava už skončil / skončila.
– Kdy dokončíš / skončíš ten projekt?
Skončil jsem / přečetl jsem ten článek.
Dočetla jsem / skončila jsem číst tu knihu.

4. Můžete si stáhnout a vytisknout trochu delší cvičení na tahle slovesa – tady.

Jana Harperová

Češtinu pro cizince učím 20 let. Vždycky mě to moc bavilo a baví mě to pořád! Nejvíc mě baví psát články na Český blog pro cizince a taky vytvářet různá cvičení, která jsou praktická a užitečná a která pomáhají mým studentům komunikovat s Čechy a žít v České republice. Napsala jsem knihu Čeština extra - Průvodce českou gramatikou. Víc o mně je tady

Komentáře